آلودگی فیزیکی (وجود مواد زائد محیطی)

آلودگی فیزیکی

آلودگی فیزیکی (وجود مواد زائد در محیط های شهری )

آلودگی فیزیکی (وجود مواد زائد در محیط های شهری ) : بی شک در جامعه ای که پاکیزگی محیط، یک رفتار بهنجار و شناخته شده باشد، عدم رعایت پاکیزگی و نظافت در فضای شهری، اولین نماد هنجارشکن محسوب می شود که شرایط را برای پیدایش سایر ناهنجاری ها تسهیل می کند.

مطالعات به عمل آمده در ژاپن، حاکی از آن است که در ساختمان هایی که مجاور آن ها محل انباشت زباله باشد، شرایط جرم خیزی و رفتارهای نابهنجار رهاسازی یا انباشت مواد زائد در محیط و فضاهای شهری، باعث کاهش کیفیت محیط می شود و ریختن زباله در فضای شهری از سوی افراد در هر جامعه ای، خود نوعی رفتار ضد اجتماعی و طبق مقررات اغلب کشور های پیشرفته، جرم محسوب می شود.

بخوانید
آلودگی نمادی

شاید بتوان گفت که این رفتار، هم جرم است و هم مولد رفتارهای عوامل آلودگی قرار گیرد، به تدریج شرایط ذهنی و عینی نابهنجار دیگر. اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل آلودگی قرار گیرد، به تدریج شرایط ذهنی و عینی لازم برای وقوع ناهنجاری های رفتاری در او نیز افزایش می یابد.

آلودگی فیزیکی (وجود مواد زائد در محیط های شهری )

آلودگی فیزیکی

این موضوع به خوبی مورد توجه دانشمندان در نظریه های جرم شناسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در نظریه «پنجره های شکسته» که از سوی ویلسون و کلینگ در ۱۹۸۲ ارائه شد، ارتباط محيط های شهری آلوده، خشن و به هم ریخته با افزایش جرم تبیین می شود و بر این نکته تأکید شده است که مراقبت های محیطی به میزان زیاد باعث کاهش جرم میشود .

بخوانید
آلودگی رنگ (بخش 1)

از طرفدیگر، عدم نظارت و مراقبت های محیطی مانند انباشت آشغال ها در مکان های بی نظیر خرابه ها یا فضاهای شهری، انجام برخی رفتارهای ناهنجار و خشن، ولگردی و تکدی گری را در چنین موقعیت هایی همراه می سازد

سطل زباله

آلودگی شهریآلودگی فیزیکیالودگی شهریزبالهسطل زبالهنابهنجاروندالیسموندالیسم از نگاه جامعه شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *