آلودگی نمادی

آلودگی نمادی

آلودگی نمادی


آلودگی نمادی : به طور کلی، کیفیت زندگی انسان، به انواع پیام هایی که از محيط زندگی و اطراف خود دریافت می کند بستگی دارد، زیرا این طبیعت محیط است که طبیعت زیستی و ذهنی انسان را پی ریزی می کند.

سالینگروس ، در مقاله فضاهای شهری و حوزه اطلاعاتی، این سؤال را مطرح می سازد که چه چیزهایی ما را بر آن می دارد که از فضای شهری استفاده یا از آن اجتناب کنیم؟» و در پاسخ به آن به زمینه های اطلاعاتی و نمادی اشاره می کند که باعث افزایش یا کاهش کیفیت فضای شهری شده و از این طریق، آن را به منطقی
اجتماعی که در کنش با آن زمینه های اطلاعاتی است، مرتبط می کند.

بخوانید
آلودگی نور (تاریکی)

بدین ترتیب، این شرایط خود به موفقیت فضای شهری معطوف می شود. به عنوان نمونه ؛ نمادها، علائم و نشانه ها، از دید صاحب نظران سیمای شهری از عوامل مهم تشخیص قسمت های مختلف شهر هستند و بدین ترتیب افراد، به خصوص افراد غریبه به محیط و تازه واردین از طریق برقراری ارتباط با آن ها احساس امنیت
کرده و می توانند مسیر خود را بیابند ارتباطات به موازات و به تناسب پیچیده تر شدن جوامع ، با سرعت فوق العاده زیادی افزایش می یابند. بنابراین تجزیه و تحلیل نظام علائم و نشانه ها به معنی توانایی تجسم و کشف رمز محیطی است که در آن زندگی می کنیم.

بخوانید
آلودگی رنگ (بخش 1)

آلودگی نمادی (اطلاعات و علائم محیطی)

آلودگی نمادی

به عبارت دیگر، تجسم شهر از طریق انبوهی از نمادها و علائم کم و بیش خوانا، برای انسان مقیم، میهمان، بومی یا غریبه محقق می شود. این نمادها و علائم با درجات گوناگون ، مفاهیمی دربردارند که رابطه میان انسان و سرزمین او را عینیت می بخشند اگر شخص یک بار گم شود، اضطراب و وحشتی که به او دست
می دهد، این نکته را روشن می کند که توازن و سلامت وجود شخصی تا چه اندازه به آشنایی وی، با نمادها و علائم محیطی وابسته است. عاملی که کمک می کند شخص بتواند راه و جهت خود را بیابد، تصویری است که وی از نمادها و علائم محيط خود دارد، که عکس هایی کلی هستند که ذهن شخص از جهان خارج برمی دارد.

بخوانید
آلودگی نور

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسیسطل زباله

آلودگیآلودگی بصریآلودگی دیداریآلودگی شهریآلودگی فضاهای شهریآلودگی فیزیکیآلودگی نمادی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *