ابعاد زمین بازی کودکان

ابعاد زمین بازی کودکان

ابعاد زمین بازی کودکان


ابعاد زمین بازی کودکان : زمین بازی کودک باید در مجاورت مسير سواره باشد

زمین بازی نباید در مجاورت مراکزی که نیازمند سکوت هستند مانند بیمارستان باشد

زمین بازی نباید در مجاورت مراکز مولد آلودگی صوتی، بویایی و سایر آلودگی های محیطی مانند دود و… باشد

زمین بازی ترجیحا در کنار فضای سبز جانمایی شود.

به منظور تسهيل امکان کنترل کودک از طرف والدین، زمین بازی باید از همه جهت ها قابل دید همگان باشد.

شکل زمین بازی باید به گونه ای باشد که از داخل زمین به تمامی قسمت ها دید کافی وجود داشته باشد


زمین بازی باید در جایی قرار گیرد که در حد امکان از سایه طبیعی درختان برخوردار باشد

بخوانید
تاریخچه بازی بخش اول

حداقل سطح لازم برای احداث یک زمین بازی، با توجه به عناصر تشکیل دهنده، حدود ۱۸۰ متر مربع است

محصور بودن زمین

محدوده زمین بازی کودكان حتما باید محصور باشد.

حصار محدوده زمین بازی نباید ایمنی کودکان را به خطر اندازد

حصار زمین بازی کودکان باید به گونه ای باشد که امکان دید از درون به بیرون و از بیرون به درون وجود داشته باشد

ابعاد زمین بازی کودکان:

ابعاد زمین بازی کودک

تبصره

توصیه می شود حصار زمین بازی کودکان از انواع گیاهان ساقه کوتاه تورهای سیمی به همراه گیاهان رونده و از این قبیل انتخاب شود

تعداد ورودی ها و خروجی های زمین بازی کودکان باید محدود و قابل کنترل باشد.

بخوانید
انواع بازی

قرارگیری ورودی ها و خروجی های زمین بازی باید به گونه ای باشد که امکان حرکت خبوری عایرین را از میان زمین بازی مقدور سازد.

قسمت های داخلی زمین بازی که بازی های فعال در آن جریان دارند و باید با حصاری از سایر بخش ها جدا شوند تا مزاحمتی با سایر کودکان ایجاد ننماید

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

ابعاد زمین بازی کودکابعاد زمین بازی کودکاناستاندارد تجهیزات بازیاستاندارد طراحیمحصور بودن زمین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *