اتوبوس شهری

اتوبوس شهری

اتوبوس شهری


اتوبوس شهری چیست و کاربرد آن در سراسر جهان : از وسایل نقلیه موتوری زمینی است که برای حمل و نقل عمومی مسافران و در محیط های شهری و بین شهری مورد استفاده قرار می گیرد. 

این عنصر اصلی حمل و نقل عمومی، در سطح شهر، متناسب با نوع استفاده و در ابعاد مختلف و با طول حداقل ۱۲ متر و حداکثر ۱۸ متر (تصویرهای ۱ و ۲ ) نیز ساخته میشوند. ظرفیت حمل مسافر در آنها به بیش از صد و پنجاه نفر نشت و ایستاده می رسد.

اتوبوس بر اساس ویژگی هایی مانند درون شهری با برون شهری تعداد طبقه (اتوبوس یک طبقه یا دو طبقه) بر اساس سطح دسترسی به اتوبوس های کم ارتفاع و اتوبوس های مرتفع ن ت به ارتفاع اولین پله ورود از سطح خیابان(؛ بر اساس نوع سوخت مصرفی به اتوبوس برقی (با باتری با منبع برق بیرونی، ژیرو ناس ، دیزل، گازی، هیرید الکتریکی، هیدروژنی ، دوگانه سوز و بر اساس تعداد کابین تک کابین ، دو کا ینه، سه کابینه)، با کمرشکن (دو کابینه یا بیشتر) و چند محوره ؛ 

بخوانید
انواع ایستگاه اتوبوس

اتوبوس شهری :

اتوبوس شهری

بر اساس اندازه و شکل به اتوبوس اندازه کامل مینی بوس، مینی بوس ، ون و مینی ون تقسیم می شوند.

به اتوبوس برقی (با باتری با منبع برق بیرونی، ژیرو ناس ، دیزل، گازی، هیرید الکتریکی، هیدروژنی ، دوگانه سوز و بر اساس تعداد کابین تک کابین ، دو کا ینه، سه کابینه)، با کمرشکن (دو کابینه یا بیشتر) و چند محوره ؛بر اساس اندازه و شکل به اتوبوس اندازه کامل مینی بوس، مینی بوس ، ون و مینی ون تقسیم میشوند.

عمده اتوبوس های حمل و نقل عمومی شهری در ایران، صرف نظر از سوخت مصرفی، دو در، سه در تک، دو و یا سه کابینه؛ کمرشکن و چندمحوره است که در خطوط عادی و تندرو تردد می کنند .

بخوانید
روشنایی کیوسک ها

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

اتوبوساتوبوس شهریحمل و نقل عمومیحمل ونقل عمومی درون شهریوسایل نقلیه موتوری زمینی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *