اثرات روانی آلودگی بصری

اثرات روانی آلودگی بصری

اثرات روانی آلودگی بصری :از دیدگاه روان شناسی، هنگامی که شخص در منظر بصری ناهمگون زندگی کنند، دچار نوعی حالت خستگی و افسردگی می شود. این تأثیر گذاری روانی باعث می شود، شخص با دیدن این مناظر دچار کسالت روحی شده و آن حالت روحی خود را در خانه و محیط کار به دیگران منتقل کند.

بهره گیری از اشكال المان ها و تصاویر در نماهای شهر باید به گونه ای باشد تا به افراد نوعی آرامش دهند و از تنش های روزمره شان بکاهند. آلودگی بصری که در سطح شهرها دیده می شود، در در از مدت انسان را دچار پریشانی ذهنی و بیماری روحی می کند.

بخوانید
طراحی سطل زباله های عمومی

اثرات روانی آلودگی بصری در خیابان های شهر با انواع و اقسام تصاویر تبلیغاتی روبرو میشوید و هر روز آنها را در ذهن خود مرور می کنید. اما از این موضوع آگاه نیستید که این تصاویر باعث آشفتگی ذهن شده و تمرکز فکری افراد را کاهش می دهند

اثرات روانی آلودگی بصری

اثرات روانی آلودگی بصری

آلودگی بصری و صوتی که در شهرها شاهد آن هستیم، یکی از دلایل اصلی کاهش راندمان کاری در میان شهروندان است. به عبارت بهتر بسیاری از برخوردها و مشاجرات که در شهر صورت می گیرد، تحت تأثیر سوء آلودگیهای شهری به ویژه آلودگیهای صوتی و بصری است.

اگرچه ما چندان متوجه آلودگیهای بصری نمی شویم و به آنها عادت کرده ایم، اما این مسئله به این معنی نخواهد بود که آلودگیها نیز با گذشت زمان اثرات نامطلوب خود بر جسم و روح شهر و شهروندان را از دست داده اند، وقتی چند ساعتی در خیابانها قدم می زنیم و به خانه برمی گردیم خسته هستیم، این خستگی ها می تواند ناشی از تأثير آلودگیهای ی باشد که از راه چشم منتقل می شوند.

بخوانید
آلودگی صوتی

گاهی المان های زائد شهری، ضایعات فلزی و عدم هماهنگی گاهی مبلمان شهری و غیره در معابر و نمای بیرون ساختمان ها دیده می شوند و نوعی بی نظمی را در شهر به وجود می آورند. کودکی که در چنین محیطی متولد می شود، از کودکی با این بی نظمی هامیشودر تاخود آگاه از آنها تاثییر میپذیرد وچنین تصور می کند که زیبایی همین است.

در صورنی که شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب نادرند تا با وسعت بخشیدن به تجربه زیباشناختی شهروندان موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم ساخته و با اعتلا بخشیدن به وجهة شهر در سطح ملی و بین المللی، توان رقابتی شهر را برای جذب هر چه بیشتر سرمایه و اقشار خلاق تقویت کند.

بخوانید
طراحی سطل های زباله

سطل زباله

آلودگی بصریآلودگی دیداریاثرات آلودگی بصریاثرات روانی آلودگی بصری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *