استاندارد ایمنی در سرسره بخش دو

استاندارد سرسره

استاندارد ایمنی در سرسره:

محافظ پهلویی (کناره)

لبه بالایی محافظ های پهلویی باید پیوسته باشد و از ابتدای بخش شروع لبه بالایی کناره های نگهداری بخش سریدن ادامه یابد

میله افقی محافظ

در مورد سرسره های متصل که بیش از یک متر ازتفاع دارند ، باید میله افقی محافظ تهیه شود . ارتفاع میله افقی محافظ باید بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر باشد.

استاندارد ایمنی در سرسره

استاندارد سرسره

بخش سریدن

زاویه:


زاویه بخش سریدن نسبت به سطح افق در تمام نقاط نباید از ۶۰ درجه تجاوز کند و میانگین زاویه در طول بخش سریدن نباید از ۴۰ درجه بیشتر باشد. زاویه یا شیب سریدن باید در خط مرکزی اندازه گیری شود

بخوانید
بازی و ارتباط آن با کودک

پهنا :


در سرسره های بدون تونل که طول بخش سریدن انها بیش از ۱۵۰۰ میلیمتر است ، پهنای سریدن باید کمتر از ۷۰۰ یا بیشتر از ۹۵۰ میلیمتر باشد.

بخش خروج

تمام سرسره ها باید بخش خروج داشته باشند . شیب بخش خروج باید طول میانگین کمتر از ۱۰ درجه (برای بخش خروج نوع ۱)
و یا ۵ درجه (برای بخش خروج نوع۲)باشد.بخش خروج باید مطابق جدول ۱ باشد.

ارتفاع (H) انتهای بخش خروج از سطح زمین باید مطابق ابعاد زیر باشد:

الف)برای سرسره هایی که طول بخش سریدن آن کمتر از ۱۵۰۰ میلیمتر است ،حداکثر ۲۰۰ میلیمتر؛
ب)برای سرسره هایی که طول بخش سریدن آن ۱۵۰۰ میلیمتر یا بیشتر است ، حداکثر ۳۵۰میلیمتر .
یادآوری: توصیه می شود تمام سرسره ها به گونه ای طراحی شوند که استفاده کننده بتواند حتی با بالاترین سرعت سرخوردن ، در بخش خروج به سکون برسد.

بخوانید
خرید تاب و سرسره پارک

کناره ها و مقطع ( برش عمودی) سرسره

هنگامی که اندازه گیری عمود بر سطح سریدن انجام می شود ، هر دو بخش شروع سریدن باید کناره های نگه دارنده محکمی داشته باشند که ارتفاع آنها در جدول ۲مشخص شده است . چنانچه کناره های سرسره صاف است ، نباید بیش از ۳۰ درجه عمود خارج شود.

کناره ها باید عمود بر سطح سریدن باشد و برای اتصال به آن خم شده و دارای زاویه منفرجه باشد . لبه کناره ها باید با شعاع حداقل ۳ میلیمتر گرد شده باشد یا مجهز به وسایلی باشد که از آسیب رسیدن به استفاده کننده پیشگیری کند.

بخوانید
بازی های سنتی کودکان ایران

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید

برای مشاهده بخش سوم کلیک کنید

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد ایمنی در سرسرهاستاندارد تجهیزات بازیاستاندارد سرسره در طراحیسرسرهمحافظ سرسره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *