استاندارد سرسره در طراحی

سرسره

۱- دسترسی 

دسترسی به بخش شروع سرسره باید از استاندارد های ایمنی بالا رفتن برخوردار باشد .رد بعضی از سرسره های خاکریزی , دسترسی به بخش شروع ممکن است مستقیما از طریق یک خاک انباشت انجام شود .

بخش شروع :

۱- طول زاویه

بخش شروع هر سرسره باید حداقل ۳۵۰ میلیمتر طول داشته باشد . بخش شروع باید دارای رویه شیب داری به سمت پایین با شیب صفر تا پنج درجه در جهت امتداد آن باید به طوری که اندازه گیری در خط مرکزی آن انجام شود . برای سرسره های متصل ممکن است به عنوان بخش شروع از سکو استفاده شود . 

۲- پهنا

پهنا بخش شروع باید با پهنای بخش سریدن باشد .بخش شروع باید به گونه ای طراحی شود که با جهت شروع سرخوردن هم راستا باشد

بخوانید
تاریخچه بازی در گذشته

محافظ پهلویی (کناره)

لبه بالایی محافظ های پهلویی باید پیوسته باشد و از ابتدا بخش شروع لبه بالایی کناره های نگهداری بخش سریدن ادامه یابدهنگامی که ارتفاع سقوط سرسره بیش از هزار میلیمتر است ،کناره های بخش شروع باید در امتداد کناره های نگهداری بخش سریدن قرار گیردکناره ها در سرسره های متصل ، باید در تماک نقاط حداقال ۵۰۰ میلیمتر ارتفاع داشته باشند . برای سرسره های غیر متصل کناره ها باید دارای حداقال ارتفاعی باشند که سکو ها در یک نقطه تعیین شده است. هر تغییری در زاویه شیب بالای محافظ کناری در جهت سریدن باید با شعاع حداقال ۵۰۰ میلیمتر در تمام نقاط ایجاد شود.

بخوانید
توسعه ساختار اندامی و ارگانیک بدن

میله افقی محافظ

 در مورد سرسره های متصل که بیش از یک متر ارتفاع دارند باید میله افقی محافظ تهیه شود. ارتفاع میله ارتفاع میله افقی محافظ باید بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر باشد . در مورد سرسره های متصل مساحت بخش شروع میان میله افقی محافظ سکو ، باید کاملا مطابق با مقررات سکوها باشد. هر تغییری در زاویه شیب بالای محافظ کناری در جهت سریدن باید با شعاع حداقل ۵۰۰ میلیمتر در تمام نقاط ایجاد شود.

بخش سریدن 

۱ زاویه

زاویه بخش سریدن نسبت به سطح افق در تمام نقاط نباید از ۶۰ درجه تجاوز کند و میانگین زاویه یا شیب سریدن باید در خط مرکزی اندازه گیری شود . 

بخوانید
انواع سرسره ها

اگر تغییرات در زاویه شیب سرسره ها بیش از ۱۵ درجه است ، جز برای قسمت انتقال بین بخش شروع به بخش سریدن ، باید با شعاع های زیر باشند :

الف ) برای اولین تغییر در ارتفاع دو متری ، حداقال ۴۵۰ میلیمتر 

ب)برای بقیه طول استاندارد های سرسره حداقال هزار میلیمتر

پهنا 

در سرسره های بدون تونل که طول بخش سریدن انها بیش از ۱۵۰۰ میلیمتر است ، پهنای سریدن باید کمتر از ۷۰۰ یا بیشتر از ۹۵۰ میلیمتر باشد.

برای مشاهده بخش دوم کلیک کنید

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد پارک هااستاندارد تجهیزات بازیاستاندارد سرسرهاستاندارد سرسره در طراحیپارکتابتجهبزاتسرسره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *