استاندارد طراحی الاکلنگ

استاندارد طراحی الاکلنگ

ارتفاع سقوط آزاد

استاندارد طراحی الاکلنگ : هنگامی که ارتفاع سقوط آزاد در بالاترین موقعیت حرکت مرکز نشیمنگاه یا محل ایستادن اندازه گیری شده است،

ارتفاع نشیمنگاه یا محل ایستادن

هنگامی که وسیله در وضعیت تعادل قرار دارد، مرکز نشیمنگاه فشردگی بین دو چیز (گاز گرفتگی)، لهیدگی
فواصل (شکاف های موجود در تمام مفاصل قابل دسترس باشد. یادآوری: این مقررات به منظور پیشگیری از فشردگی بین دو چیز و له شدن اعضای بدن می باشد.

بازدارنده حرکت

حرکت وسیله باید به تدریج تا رسیدن به انتهای حرکت در هر جهت بازداشته شود، به طوری که هیچ گونه ایست ناگهانی یا واژگونی ناگهانی اتفاق نیفتد.

بخوانید
بازی های سنتی کودکان ایران

جای پا

برای وسیله با فاصله مکان نشستن از زمین کمتر از ۲۳۰ میلیمتر باید جای پا تهیه شود. جای پا باید به محکمی ثابت شده و بدون استفاده از ابزار، قادر به چرخیدن نباشد.

دستگیره ها

برای هر مکان نشستن یا محل ایستادن باید دستگیره تهیه شود. دستگیره ها باید به محکمی ثابت شده و بدون استفاده از ابزار، قادر به چرخیدن نباشد. قطر دستگیره ها باید بین ۱۶ میلیمتر و ۴۵ میلیمتر باشد.

در وسیله ای که برای کودکان کوچک تر قابل دسترس است، اندازه دستگیره باید در مقادیر پای ین محدوده قابل قبول انتخاب شود (اندازه بین ۱۶ تا حداکثر ۳۰ میلیمتر توصیه میشود).

بخوانید
سرسره و نکاتی درباره آن

استاندارد طراحی الاکلنگ :

حداقل شعاع

مقاطع اصلی وسیله باید دارای حداقل شعاع ۲۰ میلیمتر باشد.

استاندارد طراحی الاکلنگ

به دام افتادن

طراحی وسیله باید به گونه ای باشد که مانع از به دام افتادن کودک بین وسیله و سطح زمین گردد. این منظور می تواند با در نظر گرفتن حداقل فاصله از زمین ۲۳۰ میلیمتر و یا با استفاده ازمتعادل کننده تأمین گردد.

فضای سقوط

فضای پیرامون وسیله به عنوان فضای سقوط از بیرونی ترین قسمت وسیله باید حداقل ۱۰۰۰ میلیمتر باشد.

نشانه گذاری

الاکلنگ یا وسایل نوسانی باید به طور خوانا و دائمی با حداقل اطلاعات زیر نشانه گذاری شود
الف. نام و آدرس تولید کننده یا نمایندگی های مجاز؛
ب. سال تولید و تاریخ نصب
پ. علامت سطح پایه
یادآوری پرج کردن، نشانه گذاری برجسته روی ساختار و چاپ کردن، مثال هایی از روش های مناسب برای نشانه گذاری هستند، نشانه گذاری باید در مکانی روی الاکلنگ یا وسیله نوسانی
قرار گیرد که، پس از نصب الاکلنگ، کاملا قابل رویت باشد.

بخوانید
طراحی سرسره - بخش پایانی

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد طراحیاستاندارد طراحی الاکلنگالاکلنگالاکلنگ و انواع آنانواع الاکلنگطراحی الاکلنگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *