استاندارد طراحی تاب ها- بخش دوم

استاندارد های ظراحی تاب

تاب


سطح ضربه

بخشی از استاندارد تاب ها : ارتفاع سقوط ازاد (free fall height)
ماکزیمم ارتفاع سقوط آزاد (ffh)مطابق استاندارد en1177
۱۹۹۷ عبارت است از:
ffh= (A:2) + b
درواقع ffh با استفاده از نصف طول قسمت آویز (A) به اضافه ارتفاع نشیمنگاه (B) محاسبه می شود .

وسعت فضای سقوط

برای تمام تاب ها وسعت سطح جذب ضربه ( شعاع پیرامون ) مطابق با تصویر ۲۳ است . همچنین فضای سقوط مربوط به تاب ها نباید با یکدیگر همپوشانی داشته باشند . عمق کفپوش چنانچه در جدول مشخص شده است متناسب با ارتفاع سقوط و وسعت سطح جذب ضربه تعیین می شود .

استاندارد تاب:

استاندارد های تاب

فضای سقوط تاب

چنانچه پهنای نشیمنگاه تاب کمتر از ۵۰۰ میلیمتر و از یک یا بیشتر از یک محور چرخش آویزان شده باشد(نوع۱و۲)،سطح جذب ضربه باید حداقل ۱/۷۵ متر پهنا داشته باشد . اگر پهنای نشیمنگاه بیش از ۵۰۰ میلیمتر است پهنای سطح جذب ضربه باید به اندازه اختلاف پهنای نشیمنگاه از ۵۰۰ میلیمتر افزایش یابد.

بخوانید
ایمنی مواد و مصالح وسایل بازی

هنگامی که در یک چهارچوب دو نشیمنگاه وجود دارد ممکن است این فضاها با یکدیگر همپوشانی داشته باشند . برای تاب های یک نقطه ای ( نوع ۳ ) وسعت سطح جذب ضربه باید دایره ای با شعاع مشخص شده در تصویر باشد.

تاب هایی با چند محور چرخش

هنگامی که تاب در حال حرکت است زاویه بین پشتی و نشیمنگاه نباید تغییر کند.
فاصله بین نشیمنگاه تا محل تلاقی سطح نشیمنگاه با سطح پشتی هنگامی که در یک جهت اندازه گیری می شود ، نباید کمتر از ۶۰ و بیشتر از ۷۵ میلیمتر باشد .
هرگونه فاصله باز در نشیمنگاه که در تمام جهات اندازه گیری می شود نباید بزرگ تر از ۳۰ میلیمتر باشد .

بخوانید
اصطلاحات مربوط چرخ و فلک

تاب های یک نقطه ای ( نوع ۳)

طناب ها در نقطه ای که ثابت شده است ، نباید به گونه ای باشد که هنگام گردش تاب پیج بخورد . این شرایط میتواند با استفاده از یک اتصال مفصلی گردان تأمین شود. اگر از اتصال مفصلی استفاده شود که به طور خاص برای آن هدف طراحی و مهندسی نشده است باید وسیله ثانویه ای برای نگه داشتن نشیمنگاه تاب وجود داشته باشد تا مانع فرو ریختگی شود و چنانچه مفصل اولیه بین طناب ها زنجیرها و ساختار نگهدارنده باز شود ، بتواند از فروریختن نشیمنگاه تاب ممانعت کند .

نشانه گذاری

تاب باید به طور خوانا و دائمی با حداقل اطلاعات زیر نشانه گذاری شود .
۱- نام و آدرس تولید کننده یا نمایندگی های مجاز
۲-سال تولید و تاریخ نصب
علامت
۳-علامت سطح پایه
پرچ کردن ، نشانه گذاری برجسته روی ساختار و چاپ کردن ،مثال هایی از روش های مناسب برای نشانه گذاری هستند .
نشانه گذاری باید در مکانی روی تاب قرار گیرد که پس از نصب تاب کاملا نمایان باشد .

بخوانید
تاریخچه بازی بخش اول

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *