اصطلاحات الاکلنگ

استاندارد طراحی الاکلنگ

اصطلاحات الاکلنگ

الاکلنگ : اصطلاحات الاکلنگ نوعی وسیله بازی است که در آن قطعه چوب یا فلز درازی را بر تکیه گاهی مانند سنگ یا چوب مانند ترازو نهند و دو نفر که از نظر وزنی یک اندازه هستند بر دو انتهای آن نشینند و با انتقال وزن چوب به طرف بالا و پائین می‌رود و افراد به وسیله این بازی تفریحی، کمی هیجان را تجربه می‌نمایند. الاکلنگ از لحاظ علم فیزیک یک ماشین، و اهرم نوع اول است.

وسایل نوسانی الاکلنگ

وسایلی که میتواند توسط استفاده کننده به حرکت درآید و قسمتی در زیر آن به عنوان نگهدارنده در نظر گرفته شده است. حرکت وسیله نوسانی به نوع و ساختار آن بستگی دارد و می تواند یک یا چند نشیمنگاه یا محل ایستادن داشته باشد.

اصطلاحات الاکلنگ

بدنه وسیله نوسانی

قسمت متحرک اصلی که به جزء یا اجزاء نگهدارنده وسیله متصل شده است.

بخوانید
توصیه هایی برای طراحی الاکلنگ

قطعه نگهدارنده

قطعه ای که بدنه وسیله را به تکیه گاه متصل می کند.

تکیه گاه

وسایلی است که برای تعادل و ثابت کردن به زمین سطح تهیه شده است.

اثر متعادل کننده

ترکیبی است از اثر قطعه یا قطعات نگهدارنده که سرعت حاصل از حرکت وسیله را متعادل کرده و اثرات شوک را در موقعیت های پیرامون وسیله کاهش می دهد. اثر متعادل کننده می تواند ثابت باشد هنگامی که در طول محدوده کامل حرکت ثابت است و یا متغیر باشد: هنگامی که به بار روی وسیله و سرعت وسیله بستگی دارد.

محدوده حرکت

محدوده حرکت عبارت است از: حداکثر انحراف افقی یا عمودی شیماء یا محل ایستادن از نقطه مرکز در وضعیت تعادل که در طول استفاده به وجود می آید.

بخوانید
تجهیز زمین بازی کودکان زمینه ساز

الاکلنگ محوری

وسیله ای که می تواند فقط تحت حرکت عمودی قرار بگیرد. الاكلنگ یا وسیله نوسانی تک نقطه ای یک قطعه نگهدارنده تک نقطه ای دارد. این قطعات شامل حلقه ها، فنرها، قطعه های

وسیله نوسانی یا الاکلنگ چند نقطه ای

وسیله ای است با چند قطعه نگهدارنده (حرکت آن به استقرار و نوع قطعات نگهدارنده بستگی دارد).

نوسانی

وسیله ثابت شده ای است که در آن حرکت اصلی به صورت افق است و توسط چند محور موازی هدایت می شود و فقط در جهت جلو و عقب حرکت می کند.

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد طراحی الاکلنگاصطلاحات الاکلنگالاکلنگالاکلنگ محوریالاکلنگ نوسانیالاکلنگ و انواع آنانواع الاکلنگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *