اصطلاحات در مجموعه بازی

ابعاد زمین بازی کودکان

ابعاد زمین بازی کودکان


اصطلاحات در مجموعه بازی

بازرسی اصلی سالیانه

اصطلاحات در مجموعه بازی : بازرسی در فواصل کمتر از ۱۲ ماه جهت برقراری سطح کلی ایمنی تجهیزات، پایه ها و سطوح (بررسی اثرات آب و هوا، علائم پوسیدگی یا خوردگی و هر گونه تغییر در سطح ایمنی تجهیزات باران که در نتیجه انجام تغییرات با اضافه و جایگزین کردن قطعات حاصل می شود، نمونه ای از کنترل اصلی سالیانه است).

سرسره

اصطلاحات در مجموعه بازی

ساختاری با سطح یا سطوح شیب دار، به طوری که استفاده کن نده در مسیر تعیین شده سر می خورد. برای سر سره های ی با ارتفاع ( H ) ( مساوی یا کمتر از ۱۸۰ سانتیمتر، فضای خروجی مقابل سرسره
با بایستی حداقل ۱۸۰ سانتیمتر باشد و برای سر سره های ی با ارتفاع بیشتر از ۱۸۰ سانتیمتر حداکثر فضای خروجی مقابل سرسره بایستی ۲۴۰ سانتیمتر باشد.

بخوانید
فواید بازی برای کودک بخش ۲

سرسره موجی

سرسره ای که در شیب ناحیه سر خوردن آن یک یا چند انحنا در سطح وجود دارد.


سرسره خاکریزی

سرسره ای که قسمت اعظم بخش سر خوردن آن از نوع زمین طبیعی است. دسترسی به ابتدای این نوع سرسره معمولا از طریق تپه ای کوچک یا نردبان و پله ها است). (تصویر ۱۷ )

سرسره متصل

سرسره ای که رسیدن به بخش شروع آن فقط با گذشتن از سایر تجهیزات یا قسمت هایی از آنها امکان پذیر است این تجهیزات می تواند شامل تورها، پل ها، سکوها، سطوح شیب دار و سایر وسایل بالا رفتن باشد).

سرسره مارپیچ، سرسره منحنی

سرسره ای که بخش تیر خوردن آن به صورت مار پیچی، حلرونی با منحنی باشد.

بخوانید
عوارض بازی های کامپیوتری بخش۲

سرسره غير متصل

سرسره ای که از سایر تجهیزات جدا است و به طور مستقیم با و وسایل دسترسی خودش از زمین به بخش شروع راه دارد.

سرسره تونلی

سرسره ای که بخش سر خوردن آن به صورت مسقف و بسته شده است.

سرسره تونلی ترکیبی

سرسره ای که فقط بالای بخش سر خوردن آن به صورت بسته شده و تونلی است.

بخش شروع سرسره

بخشی که از طریق آن کودک وارد قسمت شیب دار می شود (بخش شروع می تواند یک سکو یا امتداد سکوی تجهیزات زمین بازی باشد).

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد تجهیزات بازیبازیبازی کودکانبازی های کودکانتجهیزات زمین بازیزمین بازی چرخ و فلکزمین بازی کودکان چرخ و فلک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *