اصطلاحات مربوط به تاب

تاب

اصطلاحات مربوط به تاب

تاب

اصطلاحات مربوط به تاب :‌ وسیله متحرکی که در آن وزن استفاده کننده در پایین یک محور یا اتصال مفصلی چرخان قرار دارد

اصطلاحات مربوط به تاب

ارتفاع تاب

تان فاصله بین وسط نقطه آویز و سطح بازی، ارتفاع تاب است.

طول وسیله آویز تاب

فاصله بین وسط نقطه آویز و سطح بالای نشیمنگاه یا سکو، طول وسیله آویز تاب است.

فاصله تا زمین

فاصله بین پایین ترین قسمت نشیمنگاه یا سکو با سطحی که بازی فاصله جت پایین ترین قسمت نشیمنگاه یا سکو با سطحی که بازی انجام می شود، در هنگامی که تاب ساکن است.

‎ ارتفاع نشیمنگاه

فاصله بین سطح بالای نشیمنگاه یا سکو و سطح بازی.

بخوانید
زمین بازی چرخ و فلک بخش۱

فاصله نشیمنگاه

فاصله بین پایین ترین لبه نشیمنگاه و هر مانع مجاور به مسیر تاب زمین یا نقطه آویز.

نشیمنگاه مسطح

نشیمنگاهی است بدون پشتی یا هرگونه نگهدارنده کناری.

نشیمنگاه گهواره ای

نشیمنگاهی است که با بدنه بزرگ تر تهیه می شود و برای کودکان کوچک یا استفاده کنندگان است که توانایی کمتری دارند.

تاب با یک محور چرخش

تابی است که در آن نشیمنگاه به طور انعطاف پذیر از یک محور افقی معلق می شود و می تواند در جهت عمود بر محور و در یک کمان زاویه قائم نسبت به خط عمود بر محور، به سمت جلو و عقب تاب بخورد. فضای ایمن مورد نیاز برای تاب خوردن به جلو و عقب، باید دو برابر ارتفاع تاب از محور چرخش تا زمین باشد.

بخوانید
استاندارد سرسره در طراحی

تاب با چند محور چرخش

تابی است که در آن نشیمنگاه از یک یا چند تیر افقی آویزان میشود می تواند در زاویه قائمه نسبت به خط عمود بر یکی از میشود و می تواند در زاویه قائمه نسبت به خط عمود بر یکی محورها یا در جهت امتداد عمود بر محور دیگر حرکت کند. فضای ایمن تاب خوردن برابر است با فاصله تاب از محور اتصال تا نشیمنگاه تاب به علاوه ۱۸۰ سانتیمتر.

تاب یک نقطه ای

تابی است که در آن نشیمنگاه اسکوبا کابل های آویز در یک نقطه ثابت شده است و می تواند در تمام جهات حرکت کند. وقتی نشیمنگاه به سازه نگهدارنده کتاب نزدیک می شود، حداقل فضای ایمن مورد نیاز بين مكان نشستن تاب و ستون کناری آن باید حداقل ۷۶ سانتیمتر باشد.

بخوانید
قوانین رایج در بازی کودکان

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد تاباستاندارد های ایمنی در طراحی تاب هاانواع تاب هاایمنی تاب هاتابتاب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *