اصطلاحات مربوط به تجهیزات بازی

تاب

تاب


اصطلاحات مربوط به تجهیزات بازی بخش ۲

منطقه برخورد

اصطلاحات مربوط به تجهیزات بازی و مربوط به منطقه برخورد :‌منطقه داخل فضای سقوط که استفاده کننده بعد از سقوط به آن برخورد می کند.

مانع

شیء یا قسمتی از یک شیء که به داخل تجهیزات نفوذ کرده یا به درون مسیر حرکت، پیش رفته است.

سکو

سطحی که بالاتر از زمین قرار گرفته است.

نرده

میله ای که استفاده کننده را در حفظ تعادل کمک می کند.

حفاظ

استفاده کننده را محدود و در مقابل سقوط و تغی یر مکان از فضای تعریف وسیله بازی محافظت می کند. تعریف شده وسیله بازی محافظت می کند

بخوانید
تجهیزات زمین بازی تعاریف تاب ها

حفاظ نرده ای

نرده ای که استفاده کننده را در مقابل سقوط حفظ می میکند

گیر کردن

خطری که موقع گیر کردن بدن یا قسمتی از بدن و لباس ایجاد می شود.یادآوری: در این صورت استفاده کننده قادر نیست خودش را رها کرده و در اثر گیر کردن آسیب می بیند.

فضای حداقل

فضای لازم جهت استفاده ایمن از تجهیزات (حداقل فضا برابر است با مجموع فضای اشغال شده توسط وسیله، فضای سقوط و فضای آزاد.)

منطقه

فضای دو یا سه بعدی که توسط تجهیزات زمین بازی و کسی که از انها استفاده میکند اشغال می شود

بازی های چند منظوره

دو یا چند قسمت از تجهیزات مجزا که جهت نصب در مجاورت یکدیگر و برای انجام فعالیت های بازی به صورت پشت سر هم طراحی شده است

بخوانید
قوانین رایج در بازی کودکان

دسترسی نه چندان ساده

تجهیزاتی که تا حدی مشکل می توان به آنها دسترسی داشت برای کودکان زیر ۳۶ ماه دسترسی نه چندان ساده را می توان بدین ترتیب فراهم کرد که بین سطح بازی و پایین ترین قسمت تجهیزات که پاهای کودک روی آن قرار می گیرد به اندازه ۴۰۰ میلیمتر فاصله ایجاد شود یا به اندازه ۶۰۰ میلیمتر از سطح بالای
سکو فاصله ایجاد شود).

بازرسی چشمی متداول

بازرسی جهت تشخیص خطرات واضح که در اثر خرابکاری، استفاده کردن، یا شرایط آب و هوایی ایجاد می شود (به عنوان نمونه می توان به خطرات قسمت های شکسته شده اشاره کرد).

بخوانید
تعریف بازی

بازرسی عملیاتی

مشروح تر از بازرسی چشمی متداول و برای کنترل عملکرد و پایداری تجهیزات است. (به عنوان نمونه ای از بازرسی عملیاتی می توان به بررسی تجهیزات از نقطه نظر فرسودگی اشاره کرد).

مشاهده بخش اول

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

انواع زمین بازی کودکانبازیبازی کودکانبازی های کودکانتجهیزات زمین بازیزمین بازی چرخ و فلکمجموعه بازی کودکان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *