اصطلاحات چرخ و فلک

اصطلاحات چرخ و فلک

اصطلاحات

چرخ و فلک

اصطلاحات چرخ و فلک عبارت اند از : چرخ و فلک یکی از تجهیزات زمین های بازی است و با یک جایگاه استفاده کننده یا بیشتر، که حول محور عمودی با محوری که تا ۵ درجه نسبت به محور عمودی، کج شده است، می چرخد. موارد ذکر شده در این مبحث برای چرخ و فلک های با قطر بزرگتر از ۵/۰ متر تعريف شده است که برای استفاده کودکان به صورت دائمی در زمین های بازی می گردد و برای چرخ و فلک های موتوردار، نمایشی و بازی نصب می یا چرخ و فلک هایی که حول محور افقی می چرخند، کاربرد ندارد. سطح متحرک می تواند بالاتر یا همسطح با سطح نصب تجهیزات باشد.


مکان قرار گیری استفاده کننده

جایگاه استفاده کننده یا محکم به ساختار نگهدارنده متصل شده یا به گونه ای روی آن سوار می شود که متحرک باشد.
محدوده چرخ و فلک فضایی که در آن جایگاه استفاده کننده و ساختار نگهدارنده چرخ و فلک، هنگامی که چرخ و فلک در حال استفاده است حرکت می کند.

بخوانید
ضرورت بازی کودکان در پارک

فاصله از زمین (h۲)

فاصله بین قسمتهای متحرک ساختار چرخ و فلک و سطحی که چرخ و فلک در آن نصب شده است.

قطر چرخ و فلک (d)

قطر دایره ای که توسط دورترین نقطه چرخ و فلک نسبت به مرکز محور چرخش، هنگامی که چرخ و فلک در حال استفاده است ایجاد میشود.


محور چرخ و فلک

میلهای مرکزی است که ساختار نگهدارنده به صورت لولایی روی آن نصب شده و به طور محکم به فونداسیون یا اجزای نصب چرخ و فلک متصل شده است هنگامی که ساختار چرخ و فلک روی ریل دایره ای یا مسیر دایرهای خاص نصب شده است، محور چرخ و فلک می تواند یک خط فرضی باشد.

بخوانید
تعاریف چرخ و فلک بخش ۲

اصطلاحات چرخ و فلک :

 اصطلاحات چرخ و فلک

انواع چرخ و فلک

چرخ وفلك نوع الف (صندلی های چرخان)

چرخ و فلک بدون سکوی چر خش، که جایگاه استفاده کننده آن به صورت نشیمنگاه یا دستگیره هایی است، که توسط ساختار نگهدارنده به طور محکم به میله مرکزی وصل شده است.

چرخ و فلک نوع ب ( چرخ و فلک کلاسیک )

چرخ و قلک با سکوی چرخش , که در آن جایگاه استفاده کننده سطح رویی خود سکو بوده و یا به صورت نشیمنگاه ها با دستگیره های اضافی است، که به طور محکم روی سکو یا به محور مرکزی، ثابت شده است.

چرخ و فلک نوع پ (قارچ های چرخان، آویزه های متحرک)

چرخ و فلک هایی که جایگاه استفاده کننده آن به طور محکم برای قارچ های گردان یا به طور انعطاف پذیر (برای آویزه های متحرک) به طرف زیرین ساختار نگهدارنده ثابت شده اند.

بخوانید
توصیه هایی برای طراحی الاکلنگ

چرخ و فلک های نوع ت (چرخ و فلک هایی که روی ریل رانده می شوند)

ساختار این نوع چرخ و فلک به گونه ای است که چرخ و فلک در یک مسیر صاف یا ریل دایره ای موج دار توسط نیروی ماهیچه ای که از طریق دست یا پا به چرخ های حرکت انتقال داده می شود، به چرخش در می آید.

چرخ و فلک های نوع ث (دیسک های چرخان بزرگ)

دیسک های چرخان بزرگ، چرخ و فلک هایی با محور شیب دار می باشند که در آنها جایگاه استفاده کننده، به وضوح قابل تعریف و تبیین نیست. این چرخ و فلک ها می توانند توسط نیروی فیزیکی استفاده کن نده با سرعتی حداکثر برابر سرعت دویدن استفاده کننده، با در نظر گرفتن شتاب ثقل، به چرخش درایند

پایان بخش اصطلاحات چرخ و فلک

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

تعاریف زمین بازی چرخ و فلکچرخ و فلکچرخ و فلک دستیزمین بازی چرخ و فلکزمین بازی کودکان چرخ و فلک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *