طراحی محیطی بزرگراه ها

طراحی محیطی بزرگراه ها

طراحی محیطی بزرگراه ها : یکی از اهداف محوطه سازی در بزرگراه ها ایجاد چشم انداز و منظر مطلوب است. اما برای نیل به این هدف باید اصول و قواعدی را رعایت کرد.

با توجه به عامل سرعت در بزرگراه ها و نیاز به حفظ هماهنگی و یکپارچگی فضاهای شهری و همچنین در نظر گرفتن اینکه طرح باید حداقل هزینه را در پی داشته باشد، عوامل زیر در طراحی این فضاها مورد توجه قرار می گیرد.

خوانایی

هویت بخش بودن عناصر، برقراری بهترین ارتباط بصری با ناظر و همچنین در نظر گرفتن عامل سرعت در طراحی بسیار حائز اهمیت است. وجود ریتم و توالی مناسب، قابل پیش بینی بودن و پرهیز از ایجاد مناظر غیر مترقبه، کیفیت مطلوب علائم، تابلوها، نمادها و نشانه ها، منجر به خوب دیدن و خوانا بودن می شود

بخوانید
معیارهای طراحی روشنایی معابر

زاویه دید و منظر

توجه به میزان باز و بسته بودن دید و مطلوبیت منظر پیرامون از
اهمیت خاصی برخوردار است. در طراحی باید توجه به زاویه دید
ناظر در حالت های مختلف مد نظر قرار گیرد.

راحتی و آسایش

کنترل آلودگی های زیست محیطی ناشی از بزرگراه شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، خیرگی و بازتاب نور و همچنین در نظر گرفتن حالت روانی افراد رهگذر می تواند آسایش افراد را به طوری فراهم کند که کمترین فشار عصبی و روحی روانی بر آنها تحمیل شود.

طراحی محیطی بزرگراه ها :

طراحی محیطی بزرگراه ها و خیابان ها

کالبد و فرم

هارمونی و سازگاری در منظر، وجود جذابیت های بصری، رابطه مناسب بین فرم های طبیعی و مصنوعی، مقیاس مناسب بین فرم ها، تعادل در طول مسیر، توجه به توده های سبز و استفاده از گیاه مناسب
که بهترین کیفیت محیطی به لحاظ کالبد و فرم را دارا باشد.

بخوانید
تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز

و کاربرد فضا

استفاده از فضاهای فاقد کاربری (مرده) حاشیه بزرگراه ها، با هدف ایجاد فضاهای اجتماعی عمومی و پارکهای خطی یک پتانسیل خوب محسوب می شود.

مرمت و نگهداری

در هنگام طراحی باید نظافت و نگهداری و همچنین پیشگیری از فرسودگی و ترمیم عوامل ساخته شده لحاظ شود.

تنوع

تنوع در پوشش گیاهی به لحاظ رنگ و بافت و فرم به شکلی که منجر به آشفتگی نشود و در فصل های مختلف جذابیت نسبی داشته باشد.

تجانس، سازگاری

همخوانی بین فرم و فعالیت، سازگاری و هماهنگی کاربری ها،

ایجاد کاربری های متناسب و همخوان با نیاز و همچنین انطباق منظر ساخته شده با تصورات ذهنی شهروندان،از دیگر اصول طراحی منظر بزرگراه هاست.

بخوانید
شدت روشنایی و نور

پایه های روشنایی

طراحی محیطی و منظر بزرگراه هافضای سبز بزرگ راه هافضای سبز کنار بزرگراه هانورپردازی حاشیه بزرگراه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *