امکانات استراحتی برای معلولین

امکانات استراحتی برای معلولین

امکانات استراحتی برای معلولین : معلولین تقریبا ۱۵ درصداز کل جمعیت جهان را شامل می شوند. بیشتر افراد جامعه از نحوه برخورد با معلولین آگاهی کامل ندارند و آداب برخورد و معاشرت با معلولین را نمی‌دانند، این در حالی است که باید با معلولین به نحوه‌ای برخورد کنیم که به خاطر این‌ دست از مسائل به حالت منزوی درنیایند. در این مقاله در رابطه با استراحت افراد کم توان به بحث میپردازیم

استراحت برای معلولین، سالمندان و کسانی که دارای توان کم اما تحرک هستند، لازم و ضروری است. با توجه به اینکه سالمندان زودتر از سایر افراد خسته می شوند، باید نیمکت های مناسبی برای این افراد در فواصلی مشخص در نظر گرفت. برای طراحی و جانمایی این امکانات باید به موارد زیر توجه کرد:

بخوانید
سیمای شهری چیست بخش 2 ؟

امکانات استراحتی برای معلولین :

  • حداکثر فاصله میان دو استراحت ۰ ۲۰ متر است .
  • در صورت امکان باید وسایل استراحت در نقاطی چون دوراهی تقاطع رمپ ها و پلکان ها، ایستگاه اتوبوس و پیاده روها ایجاد شود.
  • فضاهای استراحت در خارج از مسیر تردد برای افراد سالمند و کم توان به منظور صحبت کردن و پیاده روی و ورزش سبک ایجاد شود.
  • مکانهای نشستن و نیمکتها باید ۰/۶ متر از جریان حرکت عقب باشند.
  • برخی از امکانات استراحت نزدیک به توالت عمومی، تلفن و غیره قرار گیرد.
  • اطراف نیمکت استراحت حداقل ۱/۲ متر فضا برای حرکت صندلی چرخدار وجود داشته باشد .
  • ارتفاع نشیمنگاه نیمکت از سطح زمين در حدود 0/45 متر باشد .
  • نیمکت تکیه گاهی برای باز وان در ارتفاع تقربا ۰/ متری زمین داشته باشد.
  • ارتفاع میز کنار نیمکت باید ۰/۷۵ تا ۰/۹۰متر و حداقل عمق زیر آن ۰/۶۰ متر باشد تا بتوان صندلی چرخدار را در کنار آن قرار داد.
  • برای مشخص شدن محل نیمکت های استراحت برای افراد نابینا، می توان از بلندتر ساختن آنها نسبت به سطح پیاده روها استفاده کرد، به طوری که این تغییر ارتفاع با پا احساس شود.
بخوانید
فضای شهری و مبلمان شهری

نیمکت پارکی

افراد کم توانافراد معلولامکانات استراحتی برای افراد کم توانامکانات استراحتی برای معلولین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *