امکانات و دسترسی برای معلولین

امکانات و دسترسی برای معلولین

امکانات و دسترسی برای معلولین : هنگام طراحی معابر پیاده باید تو چه داشت که نیازهای عابرین پیاده طیف بسیار گسترده ای دارد و تسهیلات مخصوص عابرین پیاده هنگامی موفق خواهد بود که قابلیت انعطاف برای برآورده کردن نیازهای کلیه گروه های عابرین را داشته باشد.

برخی از شهروندان، اکثر سفرهای خود را به صورت پیاده طی می کنند. افراد سالمند، کودکان، نوجوانان و معلولان جسمی جزء این گروه محسوب می شوند. پیاده راه، معبرهای پیاده، گذرگاه های عابرین، چراغ های راهنمایی و سایر تسهیلات معابر باید طوری طراحی شوند که گروه های مختلف پیاده بتوانند از آنها استفاده مطلوب کنند. این امکانات عبارت اند از :

امکانات و دسترسی برای معلولین:

 امکانات و دسترسی برای معلولین

نوار راهنما

مسیر رفت و آمد باید توسط شخص نابینا به آسانی با استفاده از عصای بلند سفید تشخیص داده شود. خطوط راهنمای طبیعی و نوارهای راهنما به منظور شناسایی مسیر تسهیل رفت و آمد عابرین نابینا استفاده
می شود .

بخوانید
نگرش ها و رفتارهای شهری

نوار راهنما باید دارای ویژگی های زیر باشد

 • نوار راهنما به شیوه ساده و منطقی ایجاد و نباید نزدیک دریچه های فاضلاب و حفره های ورود انسان به تجهیزات زیرزمینی احداث شود، چرا که سبب گمراهی افراد نابینا خواهد شد.
 • نوار راهنما با رنگ سطوح اطراف در تباین باشد تا برای افراد با مشکلات بینایی قابل تشخیص باشد .
 • نوار راهنما باید در این رنگی با سطوح اطراف باشد.
 • نوار راهنما به موازات جهت اصلی حرکت و هم سطح با لاية بالای مجاور مسیر قرار گرفته باشد که مزاحم و پاگیر افراد کم توان نباشد.
 • در جایی که مسیر تغییر می کند، نوار راهنما باید این تغییر را به صورت تدریجی نشان دهد .
 • نوار راهنما تغییر مسیر را به صورت تغییر تدریجی نشان می دهد
بخوانید
مبلمان شهری معلولین بخش ۲

علائم بساوایی

 • کف پوش هایی با علائم بساوایی در مسیر پیاده رو قرار گیرند. در تقاطع مسیرها، نوارهای راهنما و پیاده رو ها، اطراف موائع که برای افراد کم بینا تشخیص آنها سخت باشد.
 • بهتر است کف پوش با علائم بساوایی از جنس لاستیک با ابعاد حداقل ۹۰/ ۹۰۷/ متر باشد و در نوار راهنما، در تقاطع مسیرهایی استفاده شود که مسیر دارای چند جهت است .

جدول پیاده رو

 • ارتفاع جدول باید بین ۷ تا ۱۵ سانتی متر باشد .
 • بهتر است از جداول پله ای اجتناب شود، چرا که در تاریکی برای تمام عابرین خطرناک هستند.

عرض پیاده رو

 • حداقل عرض مسير بدون موانع باید ۹۰/ ۰ متر باشد.
 • حداقل عرض راه دو طرفه برای صندلی چرخ دار ۱/۵۰ متر است ( ۱/۸۰متر مناسب تر است ).
بخوانید
هنجارهای اجتماعی چیست

شیب پیاده رو

 • شیب در مسیر پیاده رو نباید از ۱ به ۲۰ تجاوز کند. مسیرهای شیب بیشتر از ۱ به ۲۰ باید به عنوان رمپ طراحی شوند.
 • شیب در کل مسیر نباید از ابه ۵۰ تجاوز کند

سطح پیاده رو

 • سطح مسیر دسترسی باید صاف، یک سطح، بدون لغزش با خاصیت غیر لغزندگی و سخت باشد .
 • شبکه های به کار رفته در معابر، دارای درزها و منافذ باریک کمتر از یک سانتی متر بوده و عمود بر مسیر حرکت صندلی چرخدار باشند تا امکان گیر کردن چرخ صندلی و عصای نابینایان در بین این درزها وجود نداشته باشد.

دسته بندی نشده

امکانات و دسترسیامکانات و دسترسی افراد کم توانامکانات و دسترسی برای افراد کم توانامکانات و دسترسی برای معلولینامکانات و دسترسی معلولین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *