انگیزه های وندال ها


انگیزه های وندال ها

انگیزه های وندال ها : از دیدگاه اجتماعی، انگیزه های وندال ها و به تبع آن وندال ها را می توان در پنج گروه دسته بندی کرد:
. مال اندوز؛ ۲ . تاکتیکی؛ ۳ . انتقام جو؛ ۴ . تفریحی؛ ۵ . خصمانه. اکثر وندال ها در یک یا چندین گروه از این دسته بندی جای می گیرند

وندالیسم مال اندوزی: صدمه های وارده در این نوع ونداليسم، برای کسب پول و اموال است. شخص وندال، تنها در اندیشه تصاحب اموال عمومی است. مثل کندن و برداشتن علایم راهنمایی، آرم اتومبیل ها، قطعات پاركومترها، تلفن عمومی و سایر موارد.

  انگیزه های وندال ها


«وندالیسم تاکتیکی»: فرد وندال در این نوع وندالیسم، بیشتر از حصول دارایی، در پی کسب هدفی خاص است. خسارت وارده الزاما بیانگر خصومت نیست و هدف تخریب، اغلب دلخواه و آزاد و بعضا برای جلب توجه انتخاب می شود. برای مثال شکستن شیشه ها توسط افراد ولگرد و بی خانمان، برای به دست آوردن
جای خواب و غذا.

بخوانید
سلسله مراتب هنجارها


وندالیسم انتقام جو : تخریب اموال به قصد انتقام، از انواع مهم و شدید وندالیسم به حساب می آید. در این نوع آسیب، فرد وندال درصدد تخريب واقعی و کامل آن وسیله است، چرا که فقط با همین کار است که آرام می گیرد.

«وندالیسم تفریحی: در این نوع وندالیسم، یک قانون شکنی محض وجود دارد. فرد وندال رفتار تخریب گرایانه را صرفا برای تخلهٔ هیجائی خود انجام می دهد. برای مثال، هدف قرار دادن تیر چراغ برق در کوچه ها
۵ . وندالیسم خصمانه»: رفتار فرد در این نوع وندالیسم با نوعی خشونت همراه است مثل خط کشیدن روی بدنه اتومبیل، بیرون کشیدن گل های پارک، آزار دادن حیوانات و جانوران تفریح گاه های عمومی، پنچر کردن لاستیک اتومبیل ها، قرار دادن موانع بزرگ روی خطوط راه آهن و پرتاب سنگ به شیشه های قطار
(ویلسون و هیلی، ۱۹۸۶ ).

بخوانید
انتخاب مبلمان شهری

مکان های مورد نظر وندال ها

رفتارهای وندالیسم می تواند در هر مکان و زمانی رخ دهد، اما غالبا در مواقعی رخ می دهد که احتمال کمی برای دیده شدن وجود دارد. عده ای معتقدند وندالیسم معمولا در مناطق و فضاهای فیزیکی قابل دسترس اتفاق می افتد، جاهایی که به راحتی بتوان در فرصتی کوتاه، أعمال تخریب گرایانه را انجام داد و به سرعت
گریخت.

در فضاهای پنهان و ناشناخته ساختمان ها و یا در مکان هایی که افراد جوان رفت و آمد می کنند مثل مدارس، پارک ها، مراکزخرید و ساختمان های عمومی، همچنین ساختمان های متروکه و غیر مسکونی، فضاهای باز و محل پارک وسایل نقلیه، به مراتب رفتارهای وندالیستی بیشتر رخ می دهد (ساکورای و همکاران،) در حالی که به اعتقاد سایر صاحب نظران (ککاتو و هاینینگ، ۲۰۰۵ )، وندالیسم بیشتر در مناطق و مکان های عمومی شهرها اتفاق می افتد. عده ای نیز (ویکستروم ۲ ، ۲۰۰۹ ) بر این باورند که معمولا وندالیسم در فاصله زمانی عصر تا شب و در روزهای تعطیل هفته رخ می دهد.

بخوانید
مبلمان شهری در ایران

ایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

ریشه و مفهوم وندالیسمریشه و مفهوم وندالیسم از نگاه جامعه شناسیمفهوم وندالیسموندالیسموندالیسم از نگاه جامعه شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *