ایستگاه اتوبوس و تاکسی

_

ایستگاه اتوبوس و تاکسی

_

ایستگاه مکانی است با زیر ساختی مناسب که در مسیر و معابر شهری و بین مبدا و مقصد یک سفر شهری و یا بین شهری تأسیس می شود تا فضای مطلوبی برای انتظار تعداد محدودی مسافر، در فاصله زمانی رسیدن وسیله نقلیه عمومی، فراهم آورد. با توجه به نوع کاربری ایستگاه و اختصاص و وابسته بودن آن به یک شبکه حمل و نقل عمومی، ایستگاه اتوبوس (شهری و بین شهری)، ایستگاه مترو، ایستگاه تراموا، ایستگاه تاکسی و نامیده می شوند. هر یک از این ایستگاه ها متناسب با نوع کاربری و نیاز و انتظار کاربرانش تجهیزات و تاسیسات مشخص کننده ای دارند.

به فضای اختصاصی مسقف نصب شده در ایستگاه اتوبوس جهت محافظت مسافران از شرایط نامساعد جوی در زمان انتظار تا رسیدن اتوبوس شهری، در مسیرهای مشخص و هدایت مسافران به سوار و پیاده شدن، سرپناه ایستگاه اتوبوس اطلاق می شود. ایستگاه اتوبوس ممکن است صرفا دارای زیرساخت و سازهای مخصوص جهت محافظت مسافران از شرایط جوی برف، باران، باد شدید، گرد و غبار و تابش مستقیم خورشید و . . باشد، یا با سرپناه و یا تنها به یک تابلوی علامت ایستگاه مجهز شده باشد. علاوه بر مسافران، که کاربران اصلی هستند، عابران اطراف محدوده ایستگاه و رانندگان اتوبوس نیز از مخاطبان ایستگاه اتوبوس تلقی میشوند.

ایستگاه اتوبوس و تاکسی