برنامه ریزی در فضای شهری

برنامه ریزی در فضای شهری

برنامه ریزی در فضای شهری : خیلی از برنامه ریزی ها و طرح های تهیه شده برای شهر از آن رو با مشکل روبه رو است که دست اندرکاران آنها درک زیادی از مقوله شهر ندارند .

شهر به مثابه یک واقعیت محض واقعی و فیزیکی تاکنون مورد مطالعه خیلی قرار گرفته است. تمت پاسخ ها اکثرا ناکارآمد هستند

((کولوهن)) واژه فضای شهری را به دو گونه تعریف می کند. فضای اجتماعی و فضای از قبل ساخته شده (مصنوع) فضای اجتماعی ((تداعی فضایی نهادهای اجتماعی)) است که مورد مطالعه جامعه شناسان و جغرافی دانان قرار دارد.

از سمت دیگر ، فضای مصنوع ، متوجه فضای فیزیکی است ، در نتیجه آنچه در مورد توجه معماران است مورفولوژی فضاست.

بخوانید
حفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهری

نگاه مدرنیستی ، شهر ها را ، کالبدی می پنداشت که از راه و روش ناحیه بندی یا سلسله مراتب قابل کنترل بود. در سال ۱۹۹۶ ((کریستوف لکساندر)) در مقاله ای تحت عنوان ((شهر درخت نیست)) این نگاه را مورد انتقاد قرار داد.

محیط های شهری با مقیاس کم در طی هزاران سال حضور خود را به مثابه مکان ارتباطات صابت کرده اند ؛ محیط هایی با مقیاس انسانی که به آسانی با پای پیاده قابل پیمودن هستند.

برنامه ریزی در فضای شهری

برنامه ریزی در فضای شهری

آنچه بدیعی است وضعیت امروزی محیط های شهری در ایران به خصوص پارک ها و محیط های سبز ، بیشتر نقش کالبدی و فیزیکی به خود گرفته و از نقش مفهومی ، معنوی و آموزشی کاملا به دور افتاده است.

بخوانید
تجهیزات و عناصر کالبدی پیاده راه

آگاه بودن از اندیشه های صاحب نظران درباره محیط های شهری ، اجتماعی – فرهنگی نقاط مشترک با افتراق هر یک را روشن می کند و در تعیین چهارچوب نظری قابل استفاده در عمل کمک زیادی می کند.

انسان از راه و روش روابط اجتماعی به فضا شکل ، عملکرد و اهمیت اجتماعی می دهد. کستلز برای سازماندهی محیط ، نظام محلی (مشارکت مردمی) را پیشنهاد می کند که در آن محیط اطراف ارزش سودمندی و هدف از آن پیشبرد سطح زندگی ، امنیت اجتماعی ، حفاظت از محیط زیست و محیط تاریخی است.

ساختار اقتدار آن نوعی خودگردانی بر اساس مشارکت مردمی است و نظام فرهنگی آن را هویت و استقلال فرهنگی ، سنتهای تاریخی ، ارتباطات ، اطلاعات و تبادل نظر دو جانبه تشکیل می دهد.

بخوانید
برنامه ریزی در فضای شهری 2

ایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

برنامه ریزی در فضای شهریبرنامه ریزی در فضای شهری چگونه اتتعریف فضا و فضای شهریفضای شهریفضای شهری در گذشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *