تاثیر نور در زندگی شهری

نور و تاثیر آن در زندگی شهری

تاثیر نور در زندگی شهری چیست ؟

تاثیر نور در زندگی شهری : روشنایی و نور یکی از مهم ترین شکل ها و تجلی هستی به شمار می آید که همواره نقشی اساسی در حیات زیستی انسان ها داشته است. امروزه رشد و توسعه تکنولوژی در زمینه نورپردازی خصوصا توسعه منابع روشنایی امکان بروز خلاقیت و استفاده از نور را به روش های متنوع در عرصه های مختلف فراهم آورده
است.

تغییرات ایجاد شده در زمینه نورپردازی در دهه ها ی اخیر چنان سریع و رو به تکامل است که نورپردازی امروزه در دنیا به عنوان یک دانش تخصصی در کنار تخصص های دیگر طرح شده است. از آن جایی که نورپردازی همواره ابزاری برای ایجاد حس آرامش و زیبایی است.

بخوانید
نورپردازی تابلو تبلیغاتی از پایین به بالا

با تاریک شدن هوا و امتداد فعالیت روزانه تا ساعاتی از شب باعث قلمرو و نفوذ نور در فضاهای شهری شده به گونه ای که نور از عوامل مؤثر در احیاء زندگی شبانه است.

نور و تاثیر آن در زندگی شهری

تاثیر نور در زندگی شهری

در این راستا نورپردازی مؤثر ترین عامل ارتقاء کیفیت فضا های شهری بوده و تأثیر به سزایی در ایجاد هنر شهری در شب دارد.

بهره گیری از دانش نورپردازی فضاهای شهری که آمیزه ای از علم و فناوری و هنر می باشد، برای باز آفرینی هویت شهری، توسعه کار آمد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فراغتی شهر تهران و تقویت حيات مدنی و سر زندگی شبانه شهر، ضرورتی غیر قابل انکار است. از اینرو بررسی و شناخت مفاهیم اولیه نور و روشنایی نقش مهمی در نورپردازی فضای شهری دارد.

بخوانید
طيف نور

این کتاب برداشتی کوتاه و گزیده از پروژه «طرح جامع نورپردازی شهر تهران» است که در سال ۱۳۸۹ از سوی سازمان زیبا سازی تهیه شد. با امید به اینکه این مجموعه بتواند برای مدیران، دانش پژوهان و کارشناسان شهری در زیباسازی هر چه بیشتر فضاهای عمومی نیز مؤثر واقع می شود .

پایه های روشنایی

نورنور و تاثیر آن در زندگی شهٖرنور و تاثیرات آننورپردازینورپردازی حاشیه بزرگراه هانورپردازی خیاباننورپردازی خیابان ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *