تجهیزات بازی کودکان

تجهیزات زمین بازی کودکان

تجهیزات زمین بازی کودک


کف پوش


تجهیزات بازی کودکان : سطح زیرین تجهیزات بازی باید پوشیده از کف پوش ایمن باش

کف پوش ها باید در برابر فرسودگی و عوامل جوی – مانند برف، باران، رطوبت، آفتاب و. . . مقاوم باشد.

کف پوش در طی بازی کودکان نباید کنده و خراب شود.

کف پوش انتخابی باید هنگام زمین خوردن و افتادن کودک به عنوان ضربه گیر عمل کند

کف پوش ها نباید پس از بارندگی ایجاد سطوح لغزنده کند.

کف پوش انتخابی باید ضخامت کافی و استحکام لازم را داشته باشد

تجهیزات بازی کودکان

تبصرہ:

ضخامت کف پوش باید بر اساس بیشترین ارتفاع سقوط آزاد انتخاب شود.

در حد امکان رنگ کف پوش ها متناسب با تجهیزات بازی و به صورت متنوع انتخاب شود

بخوانید
مشخصات انواع فضاهای بازی

کف پوش ها باید قابلیت شستشو داشته باشد

کف پوش ها باید در برابر اشتعال مقاوم باشد،

توصیه می شود مسیر حرکت کودک از طریق تغییر کف سازی، باغچه، دیواره های کوتاه و مبلمان هدایت شود

توصیه می شود رنگها و جنس پوش ش زمین به گونهای باشد که به عنوان راهنمایی برای حرکت کودکان باشد

حفظ تپه های طبیعی کوچک موجود و ایجاد تپه های مصنوعی کوچک، به شرطی که مانع حرکت روان کودک نباشد، توصیه می شود در این صورت میزان شیب تپه باید کمتر از ۳۵ درجه (یا ۷۰٪ ) باشد

انتخاب و نصب تجهیزات

تجهیزات بازی

تجهیزات بازی را به نحوی انتخاب شود که حس مشارکت و رقابت در کودکان را برانگیزند در زمین بازي کودکان باید امكاناني برای بازی کودكان معلول نیز در نظر گرفته شود

بخوانید
ضوابط و مقررات طراحی سرسره

وسایل بازی پر استفاده . در فواصل مناسب نسبت به یکدیگر جانمایی شود، تا موجب تداخل حرکتی کودکان نگردد.

کلیه تجهیزات زمین بازی کودکان باید به گونه ای انتخاب و نصم

گردد که عملکرد یکی ضوابط دیگری را، به خصوص در زمینه ایمنی، تحت تاثير قرار ندهند.

محل شن بازی، دیوارهای بازی و نقاشی (بازی های ساکن)دانه های بازی و محوطه های مجسمه سازی، باید دور از وسایلی که کودک هنگام بازی، جنب و جوش بیشتری دارد مانند تاب و سرسره باشد.

برای نصب اسکلت تجهیزات بازی کودک، ابتدا باید پی سازی لازم با بتن مسلح در نقاط اتصال اسکلت با زمین انجام و پایه های تجهیزات روی این ورق ها جوش شود

بخوانید
خرید تاب و سرسره پارک

فروبردن پایه های تجهیزات در خاک مجاز نیست.

توصیه می شود محدودة حریم تاب با فاصله ۲ متر در جهت نوسان، اضافه بر طول مفید زنجيرها، به وسیله نرده های ی محصور شود و فقط از یک طرف امکان ورود به محدوده تاب فراهم گردد.

بهتر است در زمین بازی کودکان، تجهیزاتی با امکان بازی های گروهی انتخاب و نصب شود.

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد تجهیزات بازیاستاندارد طراحیتجهیزات بازی کودکتجهیزات بازی کودکانکف پوش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *