تجهیزات زمین بازی تعاریف تاب ها

tab

تاب


تعاریف و اصطلاحات

تعاریف تاب ها ، صندلی یا نشیمنی است که با طناب یا زنجیر آویزان می شود و زمانی که به حرکت دربیاید به حرکت نوسانی خود مانند یک پاندول ادامه می دهد تا جایی که با کشیده شدن یا دخالت نیرویی خارجی متوقف شود. این وسیله معمولا در زمین بازی کودکان ، سیرک یا ایوان و حیاط خانه ها قرار می گیرد . تاب وسیله بازی محبوبی میان کودکان است .

اصطلاحات

تاب

وسیله متحرکی که در آن وزن استفاده کننده در پایین یک محور یا یک اتصال مفصلی چرخان قرارداد.

تاب با یک محور چرخش (نوع یک)

تابی است که در آن نشیمنگاه به طور انعطاف پذیر از یک محور افقی معلق می شود و می تواند در جهت عمود بر محور و در یک کمان زاویه قائم نسبت به خط عمود بر محور ، به سمت جلو و عقب تاب بخورد.

بخوانید
ابعاد زمین بازی کودکان

تاب با چند محور چرخش ( نوع دو )

تابی است که در آن نشیمنگاه از یا چند تیر افقی آویزان می شود و می تواند در زاویه قائمه نسبت به خط عمود بر یکی از محور ها یا در جهت امتداد عمود بر محور دیگر حرکت کند .

تعاریف تاب ها :

تاب ها


تاب یک نقطه ای ( نوع سه)

تابی است که در آن نشیمنگاه یا سکو با کابل های آویز در یک نقطه ثابت شده است و می تواند در تمام جهات حرکت کند.

ارتفاع تاب

فاصله بین وسط نقطه آویز و سطح بازی، ارتفاع تاب است .

طول وسیله آویز تاب

فاصله بین وسط نقطه آویز و سطح بالای نشیمنگاه یا سکو ، طول وسیله آویز تاب است.

بخوانید
ضوابط طراحی سرسره بخش ۳

فاصله تا زمین

فاصله بین پایین ترین قسمت نشیمنگاه یا سکو و سطح بازی در هنگامی است که تاب ساکن است.

ارتفاع نشیمنگاه

فاصله بین سطح بالای نشیمنگاه یا سکو و سطح بازی است.

فاصله نشیمنگاه

فاصله بین پایین ترین لبه نشیمنگاه و هر مانع مجاور به مسیر تاب ، زمین یا نقطه آویز.

نشیمنگاه مسطح

نشیمنگاهی است بدون پشتی یا هر گونه نگهدارنده کناری .

نشیمنگاه گهواره ای

نشیمنگاهی است که با بدنه بزرگ تر تهیه می شود و برای کودکان کوچک یا استفاده کنندگانی که توانایی کمتری دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد تجهیزات بازیانواع تاب هاتاب هاتجهبزاتتجهیزات زمین بازیتجهیزات زمین بازی تاب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *