تعاریف وسایل ورزشی فضای باز

تعاریف وسایل بدن سازی

حوزه کاربرد


تعاریف وسایل ورزشی و اصطلاحات ورزشی : تمامی فضاهای باز و زمین های ورزشی، تفرجگاه ها و فضاهای سبز شهری مشمول این ضوابط و مقررات میشوند.

اهداف


ایجاد رویه یکسان و نظام مند در فرآیندهای اجرای ی زیباسازی شهری تأمین امنیت و کیفیت وسایل ورزشی

وسایل ورزشی فضای باز


مجموعه وسایل ورزشی فضای باز که شامل دستگاه های ورزشی دارای پلاک شیوه استفاده و تابلوهای توصیه عمومی است. معمولا این وسایل با نام های دستگاه های ورزشی بدنسازی« با «تجهیزات ورزشی بدن سازی» خوانده می شوند.

دستگاه بدنسازی فضای باز

وسایل ورزشی فضاهای باز جهت استفاده عموم شهروندان در فضاهای شهری ساخته و نصب می شوند. در این دستگاه ها حرکات ورزشی به کمک وزن استفاده کننده، هنگام ورزش روی دستگاه، انجام می شود.

بخوانید
استفاده از وسایل بدنسازی پارکی

تعاریف وسایل ورزشی:

تعاریف وسایل ورزشی پارک

تابلوی توصیه های عمومی


تابلوی توصیه های عمومی حاوی اطلاعات مربوط به این دستگاه ها – مراحل انجام حرکات ورزشی، توصیه های عمومی قبل و هنگام ورزش، سن استفاده کننده از دستگاه و.. است که برای کمک و حفظ سلامت و ایمنی کاربران در برابر آسیب و مشکلات ناشی از عدم اطلاع رسانی به آنان طراحی شده و در کنار هر مجموعه وسایل بدنسازی، یک تابلو نصب می شود.

پلاک شیوه استفاده از دستگاه


این پلاکها برای ارائه اطلاعات شیوه استفاده از دستگاه ورزشی روی ستون اصلی هریک از دستگاهها نصب می شود. اطلاعات مندرج روی پلاکها شامل نام دستگاه، مدت و نحوه استفاده، فایده های استفاده از دستگاه و فشار روی عضلات درگیر، به همراه تصویر می باشد.

بخوانید
وسایل بدنسازی پارک

مسیر نصب دستگاه


مسیری که دستگاه ها در آن بر حسب گستردگی محیط، در یک راستا یا متناسب با فضای پیرامون، چیدمان و نصب میشوند.


صفحه اصلی


صفحه به کار رفته در فونداسیون است که صفحه زیرین ستون اصلی به روش پیچ و مهره به آن متصل می شود.

دستگاه ترکیبی

ترکیب دو یا چند دستگاه با کاربری متفاوت است. معمولا در مکانهایی که به دلیل کمبود فضا، امکان نصب کلیه دستگاه ها وجود ندارد، دو یا چند دستگاه روی یک یا چند ستون ترکیب میشود.

وسایل بدنسازی پارکی

بدنسازیبدنسازی پارکتعاریف وسایل ورزشیوسایل بدنسازیوسایل بدنسازی پارکوسایل ورزشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *