تغییر رفتار چیست


تغییر رفتار چیست

تغییر رفتار چیست تغییر رفتارا حوزه ای از روان شناسی است، که مسئولیت مطالعه تحلیل و تغییر رفتار انسانی را برعهده دارد. منظور از مطالعه و تحلیل، شناخت رابطه متقابل بین محیط و رفتار است و منظور از
تغییر رفتار، به کار بردن شیوه های علمی برای اصلاح و بهبود رفتار از طریق کنترل و تغییر محیط و خود است .

انواع شیوه های تغییر رفتار


الف) شیوه های ایجاد و افزایش رفتار مطلوب شاغل:

  • شیوه های تقویت افترافی (تلاش می شود فراوانی رفتارهای مطلوب افزایش و فراوانی رفتارهای نامطلوب کاهش یابد)
  • شیوه شکل دهی(تقریب های متوالی رفتار هدف به گونه افترافی تقویت می شود تا فرد در رفتار هدف شرکت کند).
  • شیوه های آموزش مهارت های رفتاری که از چهار مولفه تشکیل می شود: الگودهی، آموزش، تمرین و پسخورانده .
بخوانید
علت پیدایش ناهنجاری ها بخش ۲

ب) شیوه های کاهش رفتار نامطلوب شامل :

  • شیوه های تقویت افتراقی که برای کاهش رفتارهای مشکل آفرین استفاده می شود و عبارتند از شیوه تقویت افتراقی رفتار دیگر. از این شیوه برای خاموشی رفتار مشکل آفرین از طریق تقویت رفتاری دیگر در مدت زمان عدم تکرار رفتار مشکل آفرین استفاده می شود.
  • شیوه تقویت افتراقی میزان پایین پاسخ دهی: استفاده از این شیوه زمانی مناسب است که درجه پایین پاسخ دهی، رفتاری مطلوب و قابل تحمل و درجه بالای آن رفتاری نامطلوب و غیر قابل تحمل باشد.
  • شيوه تقویت افتراقی رفتار مقابل: شیوه ای است که در آن برای خاموشی رفتار مشکل آفرین، رفتار برابری به عنوان رفتار مقابل انتخاب و آن را به منظور جانشینی رفتار مشکل آفرین تقویت می کنیم
  • شیوه استفاده از تنبیه منفي (محروم کردن و جریمه کردن)
  • شيوه استفاده از تنبیه مثبت (کاربرد محرک یا فعالیت آزارنده) نیز برای کاهش رفتار نامطلوب استفاده می شوند .
تغییر رفتار چیست

استفاده از هر کدام این روش ها در ارتباط با رفتارهای ضد اجتماعی و نابهنجار، نیاز به دقت، تجربه و توجه به مؤلفه های مختلف فردی و اجتماعی دارد.

بخوانید
تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز

انواع شیوه تغییر رفتار

نگاهی اجمالی به مجموعة رفتارهای شهروندان در فضاهای شهری، اعم از محله، خیابان پار کش ها، بازار، و دیگر فضاها نشان می دهد که ما با گستره ای از رفتارهای شهری روبرو هستیم که نیاز به تغییر و اصلاح دارند.

بسیاری از رفتارهای ناپسند چنان شیوع و گسترش یافته اند که دیگر چندان زشتی ندارند و به نوعی به رفتار معمولی تبدیل شده اند. مثلا وجود افرادی که در بازار، برای جلب مشتری بیشتر و رقابت با دیگران، اقدام به داد زدن می کنند.

یا مغازه داری که نیمی از پیاده رو را جزئی از ویترین مغازه اش محسوب کرده و سد معبر می کند، نصب موانع فلزی در مقابل دیوار منزل خود برای ممانعت از پارک وسایل نقلیه در آن مکان و نمونه های بی شمار دیگر .

بخوانید
نور فضای داخلی کیوسک

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسیپایه های روشنایی

انواع شیوه تغییر رفتارتغییرتغییر رفتارتغییر رفتار انسانشیوه های تغییر رفتار شهروندانشیوه های کاهش رفتار نامطلوب شامل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *