حفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهری

حفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهری

حفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهری : رشد فزاینده ابعاد شهر نشینی و فرم گیری مقیاس های تازه ای از رشد شهری در طی چند دهه اخیر سبب شده است که شهر و شهرسازی نوین با چالش های نوینی مواجه گردند.

به دلیل وسعت ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل جتمع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های گوناگون مساله به منظور حل پایدار آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است.

بی نظمی موجود در فضای شهری به همراه رشد سریع جمعیت و در پی آن ، ساخت و ساز ها ، آلودگی بصریدیداری چنان جوامع بشری را تهدید می کند که تمامی آنها پیش زمینه اختلالات حسی و عاطفی و تصویری مردمان می شود و در این میان بافت معماری شهری زیادترین آسیب را می بیند.

بخوانید
مبلمان شهری مناسب افراد کم توان

اخیرا در خیلی از کشورهای پیشرفته به منظور احترام به فرهنگ و هویت انسانی از جدا کننده ها نه به عنوان مانع فیزیکی بلکه به عنوان یک علامت و هشدار دهنده استفاده می شود.

حفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهری

حفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهری

پس در نتیجه نیازی به نصب فشرده و تنگاتنگ آنها نیست اما بهتر است در مواردی که احتمال خطر بالا است مانند اطراف رودخانه های شهر یا آبنما های عمیق ، جدا کننده ها برای وسایل نقلیه با فاصله ۱ تا ۱٫۵ متر و برای پیاده ها همراه با زنجیر نصب گردند. در مورد ارتفاع جدا کننده ها نیز نوع کاربری و مکان نصب اهمیت ویژه ای دارد.

بخوانید
انتخاب مبلمان شهری

جفاظ ها و جدا کننده ها در شهر ها به عنوان مبلمان شهری دارای اهمیت بسیاری هستند جداسازی محیط های سواره از پیاده ، محیط های خصوصی از عمومی ، محیط های دوچرخه رو از سایر محیط ه و … که باید به وسیله حفاظ ها و جدا کننده ها از یکدیگر مجزا شوند.

طراحی این عناصر از یک سو با جذابیت، رنگ ، طرح و ابعاد و از سوی دیگر با کاربری آنها ارتباط بسیاری دارد.

نیمکت پارکی

جدا کننده ها در مبلمان شهریجدا کننده ها در مبلمان شهری جیستحفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهریحفاظ ها و جدا کننده ها در مبلمان شهری چیستخرید مبلمان شهریمبلمان شهریمبلمان شهری در ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *