درخشندگی (L)

درخشندگی

درخشندگی (L)

درخشندگی (L) : وقتی نور یک لامپ روی سطحی تابیده شود، شدت روشنایی در آن محل ایجاد و بسته به جنس سطح، کمابیش نوری از آن منعکس می شود. وقتی به این سطح نگاه کنیم، بخشی از نور انعکاسی به چشم ما می رسد و ما این سطح را روشن حس می کنیم.

سطح مورد نظر اکنون خود همانند یک منبع نور عمل و شار نوری را در جهات مختلف پخش می کند. می توان سهم شار نوری را که در جهت چشمان ما تابیده می شود، شدت نور محسوب کرد. این شدت نور روی سطح دیده شده را درخشندگی می نامند و آن را با L نمایش می دهند و واحد آن کندلا بر متر مربع است .

بخوانید
رنگ نور

درخشندگی واحدی برای اندازه گیری تاثیر روشنایی است که سطح روشن شده روی چشم ایجاد می کند. از چهار کمیت اصلی تعریف شده برای روشنایی، درخشندگی تنها کمیتی است که توسط سیستم عصبی چشم احساس می شود.

باید توجه کرد که در شدت روشنایی یکسان، درخشندگی یک سطح سفید با حداکثر ضریب انعکاس بسیار بیشتر از یک سطح تیره با ضریب انعکاس اند که خواهد بود.

مشخصه مواد

درخشندگی

وقتی نور بر ماده ای مانند شیشه ی یک پنجره بتابد، سه رویداد مختلف رخ می دهد؛ بخشی از نور منعکس می شود، بخشی جذب می شود (جذب ماده می شود) و بقیه عبور می کند. این شار نوری به سه بخش «شار نور انعکاسی»، «شار نور جذبی» و «شار نور عبوری تقسیم می شود. با داشتن این مقادیر، کمیت هایی را تعریف می کنیم که از تقسیم این مقادیر بر كل شار نوری تابیده شده به دست می آیند؛ این مقادیر به عنوان ضریب انعکاس، ضریب جذب و ضریب عبور نام گذاری می شوند.

بخوانید
معابر شهری و روشنایی شبانه بخش۲

این ضرایب توصیف می کنند که سهم هر کدام از نورها نسبت به کل نور تابیده شده چقدر است. برای مثال یک صفحه شیشه ای ساده با ضخامت ۴ میلی متر، ۸ درصد از نور تابیده شده را منعکس می کند، ۹۰ درصد را عبور می دهد و بقیه را جذب می کند.

پایه های روشنایی

درخشندگیدرخشندگی نورنورنور و تاثیرات آننورپردازینورپردازی خیاباننورپردازی خیابان ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *