دید و چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهری

دید و چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهری

دید و چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهری : در بررسی کیفیت فضای و در مطالعات بصری زیباشناختی همواره تفسیری از خصیصه های دیداری ( دیداری ) محیط زیست ساخته شده مورد توجه قرار داشته است. (( گودرن کالن )) نویسنده مشهور کتاب (( منظر شهری )) در دفاع از اهمیت و نقش خصیصه های بصری کالبدی فضای می نویسد .

ما به مسادل دیداری می پردازیم زیرا تقریبا فقط از این راه است که ما فضای را می شناسیم. ادرام دیداری تنها وسیله مفیدی نیست ، بلکه به یاد آورنده احساسات ملموسی است که در فکر ما به جای مانده است. ))

بخوانید
مبلمان شهری و شهروندان و مسائل و چالش ها

در واقع گوردن کالن هنر تناسب شهری یا طراحی شهری را هم پایه هنر معماری قلمداد می کند و اعتقاد دارد که ساختمان ها درختان طبیعت آب ترافیک علائم تبلیغاتی و مثل اینها باید به گونه ای به هم مرتبط شوند که نمایش هنری شهر به حقیقت بپیوندد. به عبارت دیگر مطالعات دیداری و زیبا شناختی به قابلیت های دیداری کالبد شهر توجه دارد.

همچنین کوین لینچ درباره درک کیفیت شهر می گوید (( ادراک و درک کیفیت یک شهر تنها از راه دیدن آن توسط شهروندان درست می شود و این موضوع به واسطه تصور ذهنی و ادراک فضای که مردم از محل سکونت خود دارند انجام می گیرد.

بخوانید
روش های مختلف عرضه مطبوعات

دید و چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهری

دید و چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهری

پس در نتیجه از احساسی که به فرد وارد می شود ، رنگ ها ريال اشکال ، تحرک و تنوع نور ، بو ، صدا موثرند.  طبیعی است که داشتن تصوری روشن از فضا ، شخص را قادر می سازد به راحتی از جائی به جایی برود. به عبارت دیگر مشخصه هایی هماننده خوانایی ، نمایانی تنها در پیده شدن خوب عناصر شهری پدیدار است.

ضرورت توجه به ارتقا کیفیت دیدها و چشم انداز ها در محیط عمومی شهری به واسطه عدم وضوح فرمی مطلوب در اینگونه محیط ها و زمینه سازی برای خوانایی و وضوح فرمی فضاهای همومی شهری است.

بخوانید
فضای شهری موفق

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهریدید و چشم انداز در مولفه کیفیت محیط شهریکیفیت محیط شهریمحیط شهریمولفه کیفیت محیط شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *