روش های مختلف عرضه مطبوعات

روش های مختلف عرضه مطبوعات

روش های مختلف عرضه مطبوعات : مطبوعات به روش های مختلفی در محیط شهری عرضه می شوند.
این روش ها از ارائه مطبوعات به طریق حق اشتراک ( آبونمان) در فضای مجازی و ارسال با پست الکترونیک و یا حق اشتراک از طریق پست و ارسال نسخه واقعی تا به شیوه نصب کیوسک خود کار و یا کیوسک کلاسیک عرضه مطبوعات در سطح شهر متنوع است. در این تحقیق، عرضه مطبوعات در محیط شهری مورد توجه قرار دارد.

عرضه مطبوعات سیار

در این شیوه، مطبوعات مختلف، در محیط های مختلف شهری و در جاهایی که امکان دسترسی به کیوسک ثابت و یا خودکار وجود ندارد، با وسایل نقلیه سبک، عرضه می شوند. از مزایای آن دسترسی همه افراد جامعه به مطبوعات و نشریات روزمره است.

بخوانید
نور فضای داخلی کیوسک

عرضه مطبوعات با دستگاه خودکار

در این روش عرضه مطبوعات با دستگاه خودکار نصب شده در محيط های مختلف شهری صورت می گیرد. در نمونه های اولیه بیشتر برای عرضه یک نشریه مطبوعاتی مصرف داشته است. شهروندان با انداختن یک سکه با قرار دادن اسکناس در قلک دستگاه، مجاز به برداشتن نسخه ای از روزنامه می شدند. از مزایای چنین دستگاهی امکان نصب در هر مکان و فضای – عمومی – شهری و عرضه مطبوعات است. در نمونه مدرن تر امکان عرضه چند روزنامه و مجله هم زمان به طور خودکار وجود دارد.

روش های مختلف عرضه مطبوعات :

 روش های مختلف عرضه مطبوعات

عرضه مطبوعات در کیوسک ثابت

عرضه انواع مطبوعات به روش ارائه در یک کیوسک یا دکه روزنامه فروشی، یکی از قدیمی ترین و رایج ترین شیوه فروش نشریات به شهروندان است. معمولا این روش متناسب است با محیط و فضای استقرار کیوسک در فضای باز یا مستقل و یا فضای بسته .

بخوانید
هنجار و نابهنجار در رفتار انسان

کیوسک عرضه مطبوعات در فضای بسته

این نوع کیوسک عرضه مطبوعات در مکان های بسته و یا مسقف – سالن های انتظار فرودگاه، پایانه های مسافری قطار، اتوبوس و مترو، سالن های انتظار بیمارستان و مراکز خدماتی، مجتمع های بزرگ تجاری و … – نصب و مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای آن، صدمات محیطی کمتر، کنترل شيوه عرضه کالا و مطبوعات،
استفاده از زیرساخت های محیط و پیش ینی مکان استقرار در طراحی محیط و فضای مورد نظر است.

برای مشاهده بخش دوم کلیک کنید

ایستگاه اتوبوس مکانیزه

روش های مختلف عرضه مطبوعاتعرضه مطبوعات با دستگاه خودکارعرضه مطبوعات در کیوسک ثابتعرضه مطبوعات سیارکیوسک عرضه مطبوعات در فضای بسته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *