ساماندهی مبلمان شهری ۲

ساماندهی مبلمان شهری ۲

ساماندهی مبلمان شهری ۲ : ساماندهی ، یک عنصر اساسی در بازسازی موثر کراکز شهر است. سازماندهی قوی ، منجر به ساختن ثبات برای تلاش مداوم در دراز مدت شده و سبب می گردد تا گروه های متعدد از قبیل ، مقامات شهری ، موسسات شهری و شهروندان به نحو تاثییر گذاری با هم همکاری داشته باشند.

از این رو ، آگاهی از نوع ادراک ناظر محیط از جنبه های عینی فضا ، که به آن ادراک فضایی می گویند ، در فرآیند ساماندهی و مدیریت دیداری شهری جایگاه به خصوصی دارد.

ادراک شهر تعاملی است میان مردم و مکان که با تغییر هر یک از دو عامل ، نتیجه متفاوت خواهد داشت. گفته شد که شناخت نظام دیداری ، به عنوان جنبه کالبدی – دیداری منظر شهری ، به سبب تقش و وظیفه ای که در ساختن تصویر ذهنی از محیط و خاطره انگیز محیط ، و به تبع آن بروز مکان بر عهده دارد ، در مطالات مربوط به بررسی دید و منظر شهری از جایگاه به خصوصی برخوردار است.

بخوانید
نکاتی در رابطه با پیاده رو

اگر نظام ، ترکیبی از اجزا و بخش های گوناگون یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند ، و روابط متقابل بین آنها به فرم خاصی سازمان یافته است ، تهریف شود ، آنگاه نظام دیداری را می توان ارتباط و انتظام حاکم بر اجزا و بخش های گوناگونی عرصه های کالبدی –  دیداری شهری ، دانست.

ساماندهی مبلمان شهری ۲

ساماندهی مبلمان شهری ۲

ساختمان  و پرداخت دست آدمی ، منظرها و عوامل طبیعی ، مبلمان شهری و … می توانند در زمره این اجزا شمرده شوند.

ساماندهی نظام دیداری را می توان مدیریت روابط انسجام حاکم بر عرصه مظاهری کالبدی ، دیداری شهری دانست .

بخوانید
مبلمان شهری و مکانیابی با GIS

به وجود آوردن یک محیطی هری مطلوب به یکایک عناصر تشکیل دهنده آن بستگی دارد. و کیفیت ساخت هر یک از این عناصر ، چگونگی استقرار آنها در فضا و ارتباط آنها با یکدیگر ، تاثیر مستقیم در بهبود کیفیت فضا شهری دارد.

نیمکت پارکی

ساماندهی مبلمان شهریساماندهی مبلمان شهری ۲ساماندهی مبلمان شهری چگونه است.ساماندهی مبلمان شهری چگونه شکل می گیرد؟ساماندهی مبلمان شهری چیستساماندهی مبلمان شهری چیست؟مبلمان شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *