سرویس بهداشتی برای معلولین

سرویس بهداشتی برای معلولین

سرویس بهداشتی برای معلولین: سرویس های بهداشتی باید قابل استفاده برای معلولان بوده و طول مسیرهای دسترسی به آنها و همچنین فاصله بین دو سرویس از حالت عادی کمتر باشد. تعداد و محل قرارگیری سرویس های بهداشتی باید به صورتی باشد که افراد سالمند در کوتاه ترین زمان و مناسب ترین مسیر ممکن بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند و هیچ گونه مانع یا بلندی در مسیر حرکت افراد قرار نداشته باشد.

سرویس بهداشتی برای معلولین :

 سرویس بهداشتی برای معلولین


سرویس باید دارای ویژگی زیر باشد :

 • سرویس های بهداشتی زنانه و مردانه مجزا از یکدیگر و در داخل هر یک از آنها به نسبت مراجعه کنندگان، حداقل یک توالت و دستشویی به ازای ده توالت و دستشویی معمولی برای معلولان در نظر گرفته شود.
 • محل سرویس بهداشتی معلولان با علامت بین المللی ویژه نشانه گذاری شود
 • ورودی اصلی سرویس بهداشتی برای نابینایان قابل تشخیص شود.
 • حداقل ابعاد سرویس بهداشتی باید ۱/۵۰ * ۱/۵۰ متر باشد
 • به منظور چرخش کامل صندلی چرخدار در سرویس، دایره گردش ۱/۵۰ متر قطر در داخل سرویس بهداشتی توصیه می شود
 • ساده ترین روش انتقال از روی صندلی چرخدار به صندلی توالت روش موازی است
 • درب سرویس بهداشتی به سمت بیرون باز شود مگر اینکه در داخل سرویس فضای کافی باشد
 • ارتفاع نشستنگاه صندلی توالت از سطح زمین باید ۴۵/ و۵۰/ متر باشد
 • فاصله بين خط وسط صندلی توالت و دیوار مجاور دارای دستگیره کمکی باید بین ۰/۴۵ تا ۵۰/ متر باشد.
 • دستگیره کمکی در دیوار پشت سر فلاش تانک یا در دیوار سمت نزدیک فلاش تانک نصب شده باشد
 • دستگیره کمکی در ارتفاعی بین ۸۵/ تا ۹۵/ متر از كف سوار شده و قطر آن بین ۳ تا ۴ سانتی متر باشد، به منظور جلوگیری از سر خوردن، سطح به صورت کنگره و برآمده کار شود .
 • فلاشینگ و کاغذ توالت در ارتفاعی بین ۰/۵۰ تا ۱/۲۰ متر قرار گیرند .
 • شیرهای دست شویی اهرمی و بدون مانع باشند. شیر های با فشار دکمه نیز قابل استفاده هستند
 • فضای بین دو شیر آب نباید کمتر از ۲۰/ متر باشد .
 • ارتفاع دستشویی از سطح زمین بین ۰/۸۰ تا ۸۵/ متر باشد
 • فاصله بین خط وسط کاسه دستشویی تا دیوار مجاور حداقل ۴۵/ متر باشد
 • لبه پایینی آینه سرویس بهداشتی حداکثر در ارتفاع بین ۰/۹۰ تا ۹۰ تا امتر از سطح زمین قرار بگیرد
 • سرویس بهداشتی به سیستم زنگ خطر مجهز شده باشد.
بخوانید
آلودگی دیداری

دسته بندی نشده

سرویس بهداشتیسرویس بهداشتی برای افراد کم توانسرویس بهداشتی معلولانویژگی سرویس بهداشتی معلولان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *