سلسله مراتب هنجارها


سلسله مراتب هنجارها

سلسله مراتب هنجارها : هنجارها از نظر الزام و اهمیت یکسان نیستند. چنان که برخی هنجارها از چنان اهمیت و الزامی برخوردارند که هر گونه سرپیچی و زیر پا گذاشتن آنها، با مجازات شدید همراه است. در صورتی که واکنش های جامعه در رابطه با بعضی هنجار شکنی ها شدید نیست. به عنوان مثال شیوه های قومی از هنجارهایی هستند که عموم مردم آنها را رعایت می کنند، اما التزام آنها به شدت رسوم اخلاقی نیست. این الگوهای رفتاری مطلوب ارزیابی می شوند، ولی با ضمانت اجرا همراه نیستند.

به هر حال، رتبه و درجه و اهمیت هر هنجاری با سهم عیار (شاخص) اندازه گیری می شود: عمومیت، فشار و ارزش.

بخوانید
ویژگی های هنجار

عمومیت یا میزان پیروی از آن در جامعه :

برخی هنجارها مختص یک گروه یا یک قوم کوچک یا یک صنف خاص هستند؛ به عبارتی، در جامعه از عمومیت برخوردار نیستند، مانند هنجارهای رایج در بین معماران. در مقابل هنجارهایی وجود دارند که در کل جامعه ساری و جاری هستند و همه افراد را به طور یکسان شامل می شوند.


فشار اجتماعی (یا میزان ضمانت اجرایی هنجار) :

دومین ملاک ارزیابی هنجار، فشار اجتماعی یا میزان ضمانت اجرایی آن رفتار در جامعه است. در واقع بعضی هنجارها از جنبه اخباری و التزامی بیشتری برخوردارند، افکار عمومی شدیدا پشتیبان آن ها هستند و ضمانت های اجرایی رسمی و غیررسمی پشت سر آن ها قرار گرفته است و در صورت نادیده گرفته شدن،فرد هنجارشکن مجازات خواهد شد.

بخوانید
ضرورت بازی کودکان در پارک

ارزش های اجتماعی

ارزش های اجتماعی یا میزان اهمیتی که جامعه برای یک هنجار قائل است، سومین ملاک و معیار ارزشیابی رتبه و درجه اهمیت هنجار است.مشخصه های هنجار اجتماعی به طور کلی، می توان گفت هنجار اجتماعی دارای مشخصه های زیر است :‌

– قاعده و استاندارد رفتار اجتماعی (تنظیم روابط اجتماعی، فعالیت مشترک و کنش اجتماعی) . – رعایت کردن اکثریت
– مجازات در صورت عدم رعایت.

در نتیجه این سه عامل است که هنجار در واقع یک دستورالعمل رفتار اجتماعی می شود، زیرا نقش عمده هنجار در جامعه، تنظیم نظم اجتماعی و تبعیت از آنها در روابط اجتماعی است (همان).

بخوانید
ایمنی کودک در زمین بازی

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسی

مجموعه بازی کودکانمفهوم وندالیسمنابهنجارهنجارهنجار های اجتماعیهنجار و نابهنجار در رفتار انسانوندالیسم از نگاه جامعه شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *