سیمای شهری چیست بخش 2 ؟

سیمای شهری چیست بخش 2 ؟

سیمای شهری چیست بخش 2 ؟ : قطعا حداره های این معابر نیز که پیوسته در معرض و دید (( دید )) و (( نگاه )) شهروندان قرار دارد ، به صورت غیر مستقیم نوعی حقوق عمومی تلقی می شود و نباید صرفا دربرگیرنده ملاک ها و سلیقه های مالکان شخصی باشد.

اهمیت این موضوع وقت و زمان بیشتر می شود که بدانیم انسان ها از محیط پیرامون خود به خصوص فضای کالبدی شهر و سیمای آن تاثیر می پذیرند و از آن مهم تر آنکه این تاثیر در رفتار انسان نسبت به محیط و نسبت به دیگر شهروندان تجلی می گردد.

بخوانید
ویژگی های هنجار

نکته دیگر اینکه شهر ها اخیرا در سهم گیری کش.رشان از اقتصاد جهانی نقش بسیار مهمی بازی می کنند و در این بخش رقابت فشرده و اعلام نشده ای میان شهر های گوناگون جهان حاکم است تا نقش بسیاری و چشمگیری در اقتصاد منطقه ، کشور و سطح بین المللی بر عهده گیرند.

تجربیات جهانی نشان می دهد که عرضه محیط های شهری مطلوب در راستای افزایش جذابیت های فرهنگی و اقتصادی است و جزو سرمایه گذاری هایی است که در اندک مدتی پاسخ شهروندان را در پی دارد.

سیمای شهری چیست بخش 2 ؟

سیمای شهری چیست بخش 2 ؟

در پاسخ به این پرسش خیلی حیاتی است که (( چرا سیمای کالبدی شهر های کشور ما مطلوب و زیبا نیستند ؟ )) در دیدگاه متمایز وجود دارد ؛ عده ای از متخصصان و کارشناسان آن را مقوله ای صرفا (( فرهنگی )) می دانند و معتقد هستند که سیمای و منظر شهری و چگونگی آن متاثر از فرهنگ جامعه است.

بخوانید
مزایای استفاده از نیمکت پارک

در مقابل آن جمعی دیگر را دقیده بر این است که چهره خراب شده و پنهان شده ، عبوس و آفت زده سیمای حال حاضر شهر های ما ، حاصل بی توجهی ها و کم کاری های دست اندرکاران مربوطه و علاوه بر آن حرکت شتاب آلود برای نوسازی طی دهه های اخیر می باشد و برای ثبات های خود به این نکته اشاره می کنند که در گذشته های نه جندان دور ، شهر های کشور ما از خیلی از خاصیت های منسجم و هماهنگی بصری برخوردار بوده اند.

ایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *