شناخت فضای سبز حاشیه معابر

فضای سبز معابر

اصول زیباشناسی و بررسی نوع پوشش گیاهی

شناخت فضای سبز حاشیه معابر : در شکل گیری فضاهای سبز و چیدمان گیاهان، رعایت برخی قواعد و اصول ضروری است. از آنجایی که نورپردازی فضای سبز بدون شناخت گیاهان و ویژگی های آنها امری ناقص خواهد بود و نتیجه نامطلوب به بار خواهد آورد، در این بخش به معرفی برخی از ویژگی های گیاهان و اصول مرتبط با آن می پردازیم.


شناخت قابلیت های گیاهان و ویژگی های بصری آنها و رسیدن به یک اسلوب علمی جهت دستیابی به طرحی مناسب از اهداف این بخش است.

شناخت فضای سبز حاشیه معابر:

 شناخت فضای سبز حاشیه معابر


شناخت ویژگی های بصری گیاهان

و فرم

یکی از ویژگی های بصری گیاهان شکل و فرم آنهاست فرم گیاه تنها به خطوط خارجی آن مربوط میشود بلکه الگوی شاخه بندی، تعداد شاخه ها، نحوه رشد، اندازه و جهت قرار گرفتن آنها، نقش اساسی در پیدایش فرم نهایی خواهد داشت. نحوه رشد گیاهان باید همیشه به عنوان یک اصل در شکل گیری گیاه در نظر گرفته شود. چون یک درخت یا درختچه ممکن است در مراحل مختلف رشد فرم های متفاوتی به خود بگیرد، بناب این هنگام انتخاب گیاهان در طراحی کاشت باید فرم زمان بلوغ گیاه را که فرمی پایدار است، در نظر گرفت. توجه به این امر، نیاز به هرس و فرم دهی گیاه را در آینده مرتفع خواهد ساخت

بخوانید
معیارهای طراحی روشنایی معابر

بافت

به طور کلی حالت بصری حاصل از توده هر جسم را که در سطح آن ظهور پیدا می کند، بافت آن جسم گویند و در یک گیاه، همبستگی بین شاخه و برگ همراه با رابطه بين اندازه شاخه ها و بقیه قسمت های گیاه در مجموع کیفیتی را به وجود می آورد که به آن بافت گفته می شود. از فاصله نزدیک، اندازه برگ ها، سطح برگها و کیفیت آنها و از فاصله دور، تمامی شاخ و برگ گیاه و میزان جذب و انعکاس نور از سطح شاخ و برگ و کیفیت سایه روشن آنها، در مجموع بافت گیاه را مشخص می کنند.

بخوانید
ضوابط طراحی و نحوه نور پردازی

رنگ

رنگ، حاصل بازتاب نور از سطح اشیاء است که توسط چشم انسان دریافت و تأثیر حسی گوناگونی را در وی به وجود می آورد. بخشی از طول موج های نور تابیده شده به سطح شاخ و برگ گیاهان جذب و بقیه باز تابش می شوند .

اگر همه ی پرتوهای نور تابیده شده توسط سطح گیاه جذب شوند.

هیچ رنگی به وجود نخواهد آمد و سطح گیاه کدر به نظر خواهد رسید ,

ولی اگر همه پرتوهای نور تابیده شده به میزان مساوی از سطح گیاه منعکس شود،

سطح آن روشن به نظر خواهد رسید.

پایه های روشنایی

فضای سبزفضای سبز حاشیه معابرفضای سبز معابرمعابرمعابر شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *