شهر و زیبایی شهری 2

شهر و زیبایی شهری 2

شهر و زیبایی شهری 2 : بررسی جایگاه و کارکردهای جذابیت در عرصه های گوناگون موضوع دانش زیباشناسی است که خود به شاخه های مختلفی مثل فلسفه زیبایی ، روانشناسی زیبایی ، زوانشناسی فضایی ، فلسفه هنر ، تاریخ هنر ، نقد هنری و غیره تقسیم می شود.

از دیدگاه جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی ، شهر پیچیده ترین سکونتگاه انسانی است که در آن گسترده ترین روابط انسان ، فضایی (رابطه انسان با طبیعت ، شهر و شهروندان ) فرم می گیرد.

پس در نتیجه شهر به عنوان بستر و فضای زندگی انسان باید علاوه بر تامین نیازهای زیستی و معنوی مردم بتواند هرچه بیشتر به نیازهای اجتماعی و روانی انسانی-فضایی پاسخ دهند.

بخوانید
شهر و زیبایی شهری

این نیاز ها را می توان به سه مقوله اصلی یعنی ادراک محیطی ، احساس تعلق و احساس جذابیت تقسیم کرد.

در اصل ، روحیه دیداری شهر در مقیاس کلان یا پیکر شهر در برگیرنده برداشت های دیداری از شهر است که از دور به دیده می آید ، ماننده ورودی به شهر ، حجم های پر و خالی ، خط آسمان و نیمرخ شهر ، در مقیاس متوسط یا سیمای شهر عواملی چون نشانه ، راه ، لبه ، گره و محله را شامل می شود ، و در مقیاس کمتر یا چهره شهر ، نما و محیط و اثاث یا مبلمان شهری را در بر می گیرد. ظاهر شهر به همین دلیل اولین و موثرترین عامل تاثیرگذار بر ناظر است.

بخوانید
برنامه ریزی در فضای شهری

شهر و زیبایی شهری 2

شهر و زیبایی شهری 2

زیبایی شناسی موضوعی شهودی است و آنچه به عنوان شاخص های جذابیت گفته شد ، تجلیات زیباشناسی زیبایی است ، ولی خود زیباشناسی علمی حضوری است (مثل ایمان) و علم حضوری و شهوری بر علم حصولی و حسی تقدم دارد. پس راه حل شناسی زیبا شناسی ، بر اساس رابطه علم حضوری بر علم حصولی بنا می شود.

دانش زیبایی شناسی یکی از شاخصه های فلسفه است و یکی از ارزش های مهم سه گانه در فلسفه یونانی ، یهنی (حقیقت) ، (خیر) و (زیبایی) را می سازند .

نیمکت پارکی

شهر و زیبایی شهریشهر و زیبایی شهری 2شهر و زیبایی شهری چگونه استشهر و زیبایی شهری چیستشهر و زیبایی شهری چیست؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *