شیوه های تغییر رفتار شهروندان


شیوه های تغییر رفتار شهروندان

شیوه های تغییر رفتار شهروندان : در نظام های آموزشی و تربیتی، یکی از مهم ترین وظایف مربیان شناخت رفتارهای نادرست و نابهنجار و تلاش برای تغییر آن رفتارها، همچنین شناخت رفتارهای مطلوب و جامعه پسند برای الگو قراردادن و ترغیب دیگران به انجام آن رفتارها است .

همان طور که قبلا نیز بیان شد، رفتارهای فردی و اجتماعی انسان ، در خلا رخ نمی دهد، بلکه نیاز به یک بافت یا موقعیت خاص و همراهی دیگر مؤلفه های مورد نیاز آن رفتار دارد.

به همین خاطر، ما در برخورد با یک رفتار نابهنجار، نمی توانیم فقط به فعل یا فاعل آن توجه کرده و در صدد حذف، تنبیه یا مجازات آن برآییم.

بخوانید
شیوه های تغییر رفتار

اگر شهر را همچون خانه یا مدرسه، یک بافت اجتماعی – آموزشی بدانیم که در آن، رفتارهای شهروندان بر یکدیگر تأثیر گذاشته و خود نیز متأثر از بیاری متغیرها است، می توان گفت که برای تغییر و اصلاح الگو های رفتاری شهروندان، باید به مؤلفه های مختلف توجه داشته و یک بازنگری همه جانبه به عمل آوریم . در این فصل، به بررسی شیوه های تغییر رفتار شهروندان خواهیم پرداخت.

شیوه های تغییر رفتار

 شیوه های تغییر رفتار شهروندان

تغییر رفتار، حوزه ای از روانشناسی است که به تحلیل و تغییر رفتار آدمی می پردازد و هدف آن، تغییر افراط با نارسایی در رفتار و بازگرداندن آن به حالت اعتدال و بهنجار است. افراط در رفتار، رفتار نامطلوبی است که باید در صدد کاهش فراوانی تداوم و شدت آن باشیم؛

بخوانید
نیازها در ایستگاه بازی کودکان

مثل سیگار کشیدن، سرپیچی از قوانین، پرخاشگری و دروغ گفتن و نارسایی در رفتار، رفتاری است که لازم است در صدد افزایش فراوانی، تداوم و شدت آن باشیم مانند تمرین و مطالعه، بهبود رفتارهای اجتماعی و مهارت های شغلی.

برای آشنایی با شیوه های تغییر رفتار، باید ابتدا تعريف تغير رفتار، ویژگی های تغییر رفتار و موارد استفاده از شیوه های تغییر رفتار را شناخت .

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسیپایه های روشنایی

رفتار شهروندانشهروندانشیوه های تغییر رفتار شهروندانکالبد شهر و رفتار شهروندانمجموعه بازی کودکان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *