صندوق پست برای افراد کم توان

پست برای افراد کم توان

صندوق پست برای افراد کم توان که به تنهایی زندگی می کند، یک وسیله ارتباطی مهم با خارج از محیط خانه است. صندوق پست باید به راحتی و با ارتفاع مناسب در دسترس باشد. صندق پست برای استفاده معلول باید دارای خصوصیات زیر باشد.

  • پیش بینی صندوق پست قابل استفاده برای افراد معلول و کم توان در پایانه های اتوبوسرانی درون شهری، مرکز شهر و نزدیک ساختمانهای عمومی پر تردد و مخصوص افراد معلول و کم توان، الزامی است.
  • صندوق پست باید قابل دسترس بوده و فضای آزاد جلوی آن به صورت هم سطح یا با شیب مناسب برای افراد معلول و کم توان باش دشیار ورود نامه باید در ارتفاع بین ۰/۹۰ تا ۱/۲۰ متر قرار گیرد
  • جلوى صندوق پست، پیش بینی فضای آزاد و مسطح به ابعاد حداقل ۱/۲۰۰/۸۵ متر الزامی است.
بخوانید
آلودگی فیزیکی (وجود مواد زائد محیطی)

صندوق پست برای افراد کم توان:

 صندوق پست برای افراد کم توان

تجهیزات نظافت برای معلولین

سطل زباله

سطل زباله باید برای افراد کم توان و معلول قابل استفاده باشد و در ارتفاع و محل مناسب و قابل دسترس قرار گیرد. در جانمایی و انتخاب ابعاد مناسب سطل زباله باید به نکات زیر توجه کرد.

  • سطل زباله به صورت هم سطح یا با شیب مناسب در دسترس افراد معلول و کم توان قرار گیرد.
  • حداقل فضای آزاد جلوی سطل ۱/۲۰۰/۸۵ متر باشد.
  • ارتفاع سطح زباله از کف بین حداکثر ۰/۹۰ تا ۱/۲۰ متر باشد.
    از این رو، می تواند سطل در فرورفتگی قرار گیرد

تجهیزات رفاهی برای افراد کم توان

آبخوری ها

آبخوری های موجود در نقاط مختلف شهر، باید برای افراد معلول و کم توان نیز قابل استفاده بوده و بدون انجام حرکات ظریف، این افراد توانایی استفاده از آن را داشته باشند. آبخوری مناسب افراد کم توان باید دارای شرایط زیر باشد.

  • آبخوری ها می تواند در ارتفاع های مختلف قرار گیرد، یکی در ارتفاع ۸۵/ متری برای کاربران بر روی صندلی چرخ دار و دیگری در ارتفاع ۰/۹۵ متری برای کاربران بدون مشکلات جسمی و حرکتی در نظر گرفته شود
  • ارتفاع محل آبخوری نباید بیشتر از ۹۰/ متر از کف تمام شده باشد.
  • آبخوری باید فضای آزاد ژائو به ارتفاع ۷۰/ متر از کف و ۱/۴۵ تا ۵۰/ متر عمق داشته باشد
  • لازم است فضای آزاد به ابعاد ۱/۲۰۰/۸۵ متر جلوی آبخوری برای حرکت صندلی چرخ دار وجود داشته باشد تا در مواقعی که فضای آزاد برای زانو وجود ندارد، فرد روی صندلی چرخدار بتواند به صورت موازی از آن استفاده کند.
  • دسترسی به آبخوری باید راحت و با حرکت یک دست قابل استفاده باشد.
  • دکمه آبسرد کن یا آبخوری باید بدون نیاز به نیرو و فشار زیاد قابل استفاده باشد.
  • آبخوری باید از ثبات کافی برخوردار باشد تا در صورت تکیه دادن به آن، و ازگون نشود. از این رو، باید دارای کنترل با دست با دست و پا باشد. بهتر است قسمت آبخوری یا فواره، در جلوی آبخوری قرار گیرد.
بخوانید
آلودگی رنگ (بخش 2)

دسته بندی نشده

آبخوری برای معلولینآبخوری هاپست برای معلولینتجهیزات رفاهی برای افراد کم توانسطل زباله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *