ضوابط طراحی سرسره بخش ۳

ضوابط و مقررات طراحی سرسره

سرسره


توئل

ضوابط طراحی سرسره : در سرسره های تونلی سطوح فوقانی  سرسره و دیواره های جانبی نباید دارای فرورفتگی، سوراخ، بر آمدگی،شکاف و حفره موازی در جهت سر باشد.

جنس مواد و مصالح مصرفی در سطوح فوقانی و دیواره های جانبی باید از موادی انتخاب شود که تحت شرایط مختلف جوی، تغییر ماهیت ندهد و ایجاد جراحت نکند.

در قسمت های بسته تونل سرسره، ارتفاع خالص باید حداقل سانتی متر و عرض خالص ۵۰ سانتی متر باشد

اگر طول سطح شیب دار در سرسره بیش از ۱/۵ متر باشد، ارتفاع ۵ متر باشد، تونل نباید کمتر از ۱ متر انتخاب شود.

بخوانید
خرید تاب و سرسره پارک

قسمت بالای تونل باید به صورت نیم دایره کامل اجرا شود

سطح شیب دار تونل به هیچ وجه نباید در طول مسیر قطع شود.

سطح شیب دار تونل می تواند حداکثر تا شروع قسمت پایانی ادامه یابد.

زاویه ها (کنج ها) در سطح فوقانی دیواره جانبی باید با شعاعی برابر ۳ سانتی متر گرد شود.

ضوابط طراحی سرسره :

ضوابط طراحی سرسره

ضوابط کلی

تغییر فرم نباید در كلية قسمت های سرسره در اثر بار گذاری و استفاده، تغيیر ایجاد شود

کلیه زاویه ها در ساخت سرسره باید به صورت زخم باشد و از اجرا کردن آن ها به صورت فارسی بر خودداری شود.

بخوانید
ضوابط و مقررات طراحی سرسره

دستگیره ها نباید به گونه ای باشد که موجب گیر کردن لباس کودک شود.

در محاسبه ضخامت و ابعاد مصالح به کار رفته برای سازه و اجرای

جزئیات دیگر سرسره ، استفاده موردی بزرگسالان نیز در نظر گرفته شود و ضریب اطمینان لازم، اعمال گردد.

توصیه می شود برای تقویت تجربیات حسی کودکان، در تجهیزات بازی بافت های خشن را در مقابل بافت های نرم به کار برد.

در نتیجه برای ساخت و طراحی سرسره و وسایل بازی کودکان نکات زیادی وجود دارد که اگر از آن ها پیروی نشود ممکن است به کودکان آسیب برساند .

برای مشاهده قسمت اول کلید کنید

بخوانید
ایمنی مواد و مصالح وسایل بازی

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد سرسره در طراحیضوابط و مقررات زیبا سازی شهریضوابط و مقررات طراحی سرسرهطراحی سرسرهمقررات سرسرهمقررات طراحی سرسره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *