ضوابط و مقررات طراحی سرسره

مقررات طراحی سرسره

ضوابط و مقررات طراحی سرسره
پلكان

طول، عرض و ارتفاع پلكان مورد نظر جهت دسترسی به محل شروع سرسره باید متناسب با مجموعه انتخاب شود.

چنانچه دسترسی به سر سره به وسیله نردبان پیش بینی شده باشد، شیب آن باید در حد ۶۵ تا ۷۵ درجه باشد.

چنانچه پا خورهای نردبان از لوله باشد، باید قطر آن بیشتر از ۳ سانتی متر باشد.

توصیه میشود به لحاظ لغزنده بودن سطح لوله، در حد امکان در پاخورهای نردبان، از پروفیل های قوطی استفاده شود.

چنانچه از پروفيل قوطی برای پاخور نردبان سرسره استفاده می شود، ابعاد آن باید ۳ تا ۸ سانتی متر باشد.

در پلکانها و نردبان سرسره باید فاصله پله ها مساوی باشد و نسبت شیب تغییر نکند.

ارتفاع پله ها باید به طور مساوی اجرا شده و در حدود ۲/۵ ۲ تا ۲۵ سانتی متر باشد.

بخوانید
بازی های سنتی کودکان ایران

عرض کف پله باید حداقل ۲۰ سانتی متر باشد.

عرض کف پله پلکان مارپیچ، در باریک ترین محل پاخور نباید از ۱۰ سانتیمتر کمتر باشد

ابعاد پله ها در تمام پلکانها باید يکنواخت و کف آن عاج دار یا مشبک (مانع از لیز خوردن)

پلکانهای بدون سینه، فاصله میان پله ها نباید بیش از ۱۲سانتی متر باشد.

پلکانهای ی که دارای بیش از ۵ پله می باشد باید در تمام طول طرفین باز جانبی خود، دارای حفاظ به ارتفاع ۶۰ تا ۸۰ سانتی متر باشد

حفاظ پلکان باید حداکثر در ارتفاع ۶۰ سانتی متر از زمین شروعشده و در تمام طول پلكان بصورت پیوسته ادامه یابد.

در نظر گرفتن دستگیره در سطح عمودی (به صورت موازی با شیب پلکان) به فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی متری روی پله ها ضروری است

بخوانید
توصیه هایی برای طراحی تاب ها

در سرسره های با ارتفاع بیش از ۱/۵ متر (که به جای محل نشستن، ایستگاه اجرا می شود) ارتفاع دستگیره نرده باید ۷۰ تا ۷۵ سانتی متر باشد

امکان بالارفتن از سرسره باید از سایر بخشهای آن، به جز پلكان یا نرده، غیر ممکن باشد.

محل نشستن و ایستگاه

ضوابط و مقررات طراحی سرسره :

 ضوابط  طراحی سرسره

هر سرسره باید یک محل نشستن یا ایستاده با نرده حفاط به از تفاع ۷۵ سانتی متر در شروع حرکت و در انتهای وسیله دسترسی داشته باشد.

در سرسره های بلند و آنهایی که از چند طریق قابلیت دسترسی به محل شروع سر خوردن وجود دارد، به جای محل نشستن،باید ایستگاه اجرا شود

در سرسره های معمولی، عرض محل نشستن باید برابر عرض سطح شیب دار انتخاب شود

بخوانید
مجموعه بازی کودکان و انتخاب آن

محل نشستن باید افقی و یا حداکثر دارای شیب ۵ درجه در جهت سر خوردن باشد

هر گونه اختلاف سطح در محل عبور میانا محل نشستن و سطلح شیب دار ممنوع است در محل نشستن سرسره های کوچک، باید یک دست انداز یا ارتفاع کوتاه در نظر گرفته شود

ارتفاع دستگیره در محل نشستن سرسره های با ارتفاع بیش از ۱متر، باید حداقل ۵۰ سانتی متر باشد.

ارتفاع نرده محافظ پلکان باید در تمام طول طرفین ایستگاه ادامه یابد

ارتفاع نرده حفاظ ایستگاه نباید کمتر از نرده پلکان باشد.

ورود به محل نشستن باید فقط در جهت سر خوردن ممکن باشد.

ارتفاع قسمتهای جانبی نرده های حفاظ در محل نشستن باید حداقل ۵۰ سانتی متر باشد.

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

استاندارد تجهیزات بازیاستاندارد سرسره در طراحیتجهیزات زمین بازیضوابط و مقررات طراحی سرسرهطراحی سرسره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *