علت پیدایش ناهنجاری ها بخش ۱

علت پیدایش ناهنجاری ها

علت پیدایش ناهنجاری ها

علت پیدایش ناهنجاری ها : صاحب نظران، علت اصلی پیدایش نابهنجاری ها را به عوامل محیط طبیعی، عوامل نژادی و ارثی، نبود تعلیم و تربیت و نارسایی فرهنگ جامعه نسبت می دهند.

جامعه شناسی بدون اینکه تأثیر عوامل ذکر شده را نادیده بگیرد، عامل مشروط و تعیین کننده را پیدایش
روابط ناعادلانه اجتماعی، که زمینه ساز تکوین نابهنجاری هاست، می داند. بدین ترتیب نابهنجاری های اجتماعی، زاده محیط اجتماعی است. اگر محیط اجتماعی با شکل گیری روابط اجتماعی درست و ایجاد ساخت هماهنگ و موزون بین خواسته ها و امکانات و بین وسیله ها و هدف ها، رابطه برقرار کند و فرهنگ جامعه را در جهت شکل گیری جنین زمینه ای به کار گیرد، رفتار افراد جامعه در جهت تحقق خواسته های سیستم اجتماعی و افراد سوق داده می شود.

بخوانید
سلسله مراتب هنجارها

اما اگر محیط اجتماعی با ساخت درونی خود نابرابری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به وجود آورد و زمینه نارضایتی را پی ریزی کند، رفتار افراد جامعه به سوی نابهنجاری ها گرایش پیدا خواهد کرد (سیف اللهی، ۱۳۴ ).

علت پیدایش ناهنجاری ها

علت پیدایش ناهنجاری ها

به عقیده کوئن ، وقتی فردی به تنهایی از هنجارهای خرده فرهنگ خود منحرف می شود و در واقع، این گونه هنجارها را مطرود میداند، چنین فردی را مشمول انحرافات فردی می شناسیم. اما زمانی که گروهی از افراد به صورت دسته جمعی، برخلاف هنجارهای مورد قبول جامعه عمل می کنند، عمل آن ها انحراف گروهی نامیده می شود. تعداد بی شماری از انحرافات گروهی در داخل خرده فرهنگ منحرف جامعه اتفاق می افتد. لازم است تأکید شود که در چنین موقعیتی فرد در واقع منطبق با هنجارهای خرده فرهنگ عمل می کند و این خرده فرهنگ است که هنجارهای جامعه را طرد می کند (کوئن، ۱۳۷۶ ).

بخوانید
انواع کیوسک مطبوعات

همچنین، به زعم هورتون و هانت ، رفتار نابهنجار از نظر فرهنگ واقعی یا آماری، رفتاری است که در بین یک گروه یا قشر عمومیت ندارد و ارتکاب آن با واکنش منفی اکثریت افراد روبه رو می شود. برعکس، چنانچه بخش قابل توجهی از افراد، رفتاری را مرتکب شوند، چنین رفتاری از نظر فرهنگ واقعی یا آماری در بین آنان نابهنجار تعریف نمی شود. تمیز مفهوم نابهنجار از بهنجار کار دشواری است، اگرچه ملاک های متعددی در این خصوص
مطرح شده، ولی کافی نیستند.

برای مشاهده بخش دوم کلیک کنید

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسی

علت پیدایش ناهنجاری هاعلت ناهنجاری هامجموعه بازی کودکاننابهنجارهنجارهنجار های اجتماعیهنجار و نابهنجار در رفتار انسان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *