علت پیدایش ناهنجاری ها بخش ۲

علت پیدایش ناهنجاری

علت پیدایش ناهنجاری

علت پیدایش ناهنجاری : در واقع می توان گفت که بهنجاری و نابهنجاری روی یک پیوستار قرار دارند و همین امر است که تمایز روشن بین این دو مقوله را دشوار می سازد. معیارهایی وجود دارد که اگر چه ناکافی هستند، ولی به این تمایز کمک می کنند.


واژه نابهنجار اصولا به معنی «دور بودن از طبیعی است. بنابراین انحراف از بعضی معیارها را شامل می شود. درباره اختلال های جسمی می توان با استمداد از علم پزشکی و ابزارهای پیشرفته، مرز مشخصی بین بهنجاری و نابهنجاری ترسیم کرد، ولی در حوزه اختلال های رفتاری، به دلیل نبودن ابزارهای پیشرفته و دقیق و
نسبی بودن ملاک ها و عدم عینیت کافی، تعیین مرز دقیق بین آن ها دشوار و گاه غیرممکن است.

بخوانید
نیازها در ایستگاه بازی کودکان

علت پیدایش ناهنجاری

علت پیدایش ناهنجاری

در واقع، در حوزه روان شناسی »انحراف از یک هنجار» در تعریف یک ملاک و معیار ممکن است به اندازه ای ناچیز جلوه گر شود، که موجب هیچ نوع نگرانی نشود و همین انحراف در تعریف ملاک دیگری ممکن است به اندازه ای قابل توجه باشد که درباره  ماهیت نابهنجار (مرضی) آن تردیدی باقی نماند. بنابراین یک مرز مشخص و آشکار بین بهنجاری و نابهنجاری در روان شناسی مرضی وجود ندارد، بلکه آن بر اساس ملاک های مختلف (نظیر ملاک آسیب شناختی هنجار، ملاک آماری و غیره) مورد بررسی قرار می گیرد (سراج زاده، ۱۳۸۳ ). در زیر به برخی از این ملاک ها اشاره میشود:

  • آیا رفتار باعث درد و رنج می شود یا خیر؟ معمولا رفتار نابهنجار باعث ناشادی افراد می شود.
  • بررسی شود یک رفتار تا چه حد ناسازگارانه است، به این معنا که آیا این رفتار با بهروزی فرد و جامعه تداخل می کند یا خیر؟
  • بررسی این وضعیت که آیا رفتار بر اساس زمان و مکان قابل توجيه عقلانی است یا خیر؟
بخوانید
مجموعه بازی پلی اتیلن

بررسی میزان کنترلی که فرد بر رفتارش دارد. معمولا رفتارهای نابهنجار در کنترل و احاطه فرد قرار ندارند. ملاک بر رسی این موضوع این است که آیا رفتار حاضر، از جمله رفتارهایی است که با قراردادهای اجتماعی (هنجار اجتماعی) در تضاد است و این رفتار توسط گروه اقلیت با اکثریت مورد توجه است یا نه؟ رفتارهایی
که با ارزشهای جامعه تطابق ندارند و توسط اقلیتی از جامعه بروز می کنند می توانند نابهنجار تلقی شوند .

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسی

علت پیدایش ناهنجاریعلت پیدایش ناهنجاری بخش ۲علت پیدایش ناهنجاری هامجموعه بازی کودکاننابهنجارهنجارهنجار های اجتماعیهنجار و نابهنجار در رفتار انسانوندال هاوندالیسم از نگاه جامعه شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *