عناصر عمومی

عناصر عمومی

عناصر عمومی: تمامی مواردی که در این حوزه می گنجند یعنی: سنگ فرش، صندلی پارکها، آبخوری ها، روشوی یها و دستشویی یها، قواره و آب نماها و غیره، همگی از عواملی هستند که در زیباسازی و هویت بخشی به منظر شهر نقش بسزایی دارند.

از سویی نیز عدم توجه و نظارت بر طراحی و اجرای آنها از دلایل مهم آلودگی بصری در شهر بشمار میرود. در مورد صندلی و نیمکت ها، در مواردی از رنگ قندهار استفاده می شود که تناسبی با محیط اطراف خود ندارد و به صورت آزاد قرار گرفته اند. این مسئله موجب می شود تا این عناصر علاوه بر عدم انطباق با مولفه های زیباشناختی، به مرور کارایی خود را نیز درسطح شهر از دست بدهند.

بخوانید
آلودگی نور (تاریکی)

عناصر عمومی

عناصر عمومی


عوامل بسیاری در به وجود آمدن آلودگیهای بصری در شهر دخيل اند. به همان اندازه که مسئولین موظف به حفظ زیبایی شهر هستند، مردم نیز بایستی با احساس مسئولیت خود در قبال محیط خارج از خانه و درک اهمیت بالای آلودگیهای بصری در مبارزه با این معضل و در ایجاد فضایی دل باز و زیبا در شهر کوشا باشند.

شاخص های آلودگی بصری


آسایش بصری از مؤلفه های مهم و اساسی محیط های انسان ساخت امن محسوب می شود. چرا که برای سکونت و زندگی شهروندی مطلوب، شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگی هایی برای تأمین آسایش، راحتی و امنیت باشد.

بخوانید
مجسمه و المان شهری

همچنین شهر مانند خانه، باید محیطی گرم و صمیمی و دلپذیر داشته باشد، تا امکان زندگی مطلوب را فراهم سازد. نتایج بررسی های به عمل آمده متعددی، حاکی از وجود همبستگی آماری میان فراوانی انحرافات ناهنجاری های رفتاری، با انواع آلودگیهای محیطی و بصری دارند.

در مقابل، آسایش بصری را می توان برای مکان هایی توصیف کرد که این مکان ها به علت کمیت و کیفیت مطلوب اطلاعات و شرایطی که ارائه می دهد، به نحو سالم تر، ایمن تر و مطلوب تری مورد استفاده واقع
شده است و نظارت های رسمی یا اجتماعی بالاتری را نیز ازاین حیث همراه دارند.

بخوانید
فضای شهری موفق

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

حمل و نقل عمومیحمل ونقل عمومی درون شهریعناصر عمومیعناصر عمومی شهری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *