عوامل موثر بر سیمای شهری 2

عوامل موثر بر سیمای شهری 2

خیابان ها

عوامل موثر بر سیمای شهری 2 : شهر قدیم تنها از درون بازارها و کوچه ها درست و آراسته می شد و به ندرت محیط هایی وجود داشتند که بیننده بتواند با یک نگاه مجموعه گسترده ای از ساختمان ها  عناصر شهری را کشف کند.

کشف شهر از راه جرکت درون شهر و گشت و گذار در کوچه و پس کوچه های آن صورت می گرفت و با خیابان کشی و درست کردن بدنه ی متحد الشکل و خطی ساختمانی در اطراف خیابان و انتقال کاربردی های اساسی به لبه خیابان ، سیمای شهر آرام آرام انحصاری شد به منظره خیابان ها و بافت های درونی اهمیت خود را از دست دادند.

بخوانید
مکان و نحوه ایجاد ایستگاه اتوبوس

اخیرا آنچه همدتا از شهر در خاطره ما می ماند ، منظره خیابان های اصلی است. به لحاظ دیداری ، خیابان یک یا تعدادی پرسپکتیو است و در آن ارزش های انفرادی جای خود را به ارزش های تجمعی و دسته جمعی می دهند.

ریتم پنجره ها ، تراز افقی ، پنجره های درها و قرنیزها و خط آسمان که ارزش های جمعی ساختمان ها حساب می شوند و در درک پرسپکتیو نقش مهمی دارند ، در خیابان نیز مهم هستند.

در بحث فرمال شهرسازی فقط فرم و ساختار عناصر شهری و کاربردی آنها مطرح می شود. در بحث سیمای شهر ، چگونگی کشف این عناصر از طرف مردم نیز مورد توجه قرار می گیرد.

بخوانید
سیمای شهری

عوامل موثر بر سیمای شهری 2

عوامل موثر بر سیمای شهری 2

مردم به به گونه ای استفاده کنندگان از محیط شهری و همچنین شکل دهنده و به منظره زندگی در شهر ، از ساختار فیزیکی شهر جدایی ناپذیر هستند.

بزرگراه ها

بزرگراه ها اکثرا فاقد جداره اند و امکان کشف چشم اندازه های شهر و منظره هایی را که در حرکت و با سرعت کشف می شوند ساخته می شوند.

در این سرعت اختلاف هایی کم و خرده ای محو شده و تنها ارزش های کلی و کلان محسوس می شوند : توده پشت بام های پی در پی و خاکستری با خر پشته ها ، کولرها ، آنتن های تلویزیون ، دودکش ها و هواکش ها ، لکه های سبز تعلق دارند به پارک ها ، باغ ها و خیابان های درخت دار ، برج ها ، کوه و از همه حیاتی تر خود مسیر بزرگراه که توجه ما را بیش تز هر چیز به خود جلب می کند.

بخوانید
ایستگاه تاکسی و اتوبوس معلولین

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

سیمای شهریسیمای شهری چیستعوامل مهم بر سیمای شهریعوامل موثر بر سیمای شهریعوامل موثر بر سیمای شهری 2

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *