مبلمان شهری

مبلمان شهری

مبلمان شهری: تجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک، نیمه متحرک کاربردی یا تزئینی اطلاق می شود که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی به طور دائم یا فصلی در فضاهای عمومی شهر در اختیار ساکنان آن قرار گرفته است.

تجهیزات شهری، جزء جدانشدنی محیط زیست یک شهر است و هویت شناخت کامل شهر را امکان پذیر می سازد یا به عبارتی دیگر، به وسایل و امکاناتی که در یک شهر در قالب فضا آرایی محیط های شهری به کار گرفته می شود و برای حفظ پاکیزگی و سلامت، نظارت و هدایت ترافیک، آسایش و ایمنی عابران، اطلاع رسانی، هویت بخشی، زیبایی منظر، تبلیغات، ارائه خدمات به شهروندان، روشنایی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد، اساعه یا مبلمان شهری گفته می شود. مبلمان شهری مانند سایر مولفه های شکل دهنده به منظر شهر بخشی از ارزشهای زیباشناختی و هویتی آن شهر محسوبمی شوند.

بخوانید
انواع نیمکت چوبی

مبلمان شهری

مبلمان شهری

بر اساس تعاریفی که کارشناسان شهری ارائه می دهند هر تجهیزاتی که به نوعی به بدنه ها و فضاهای شهری الحاق شوند را باید جزئی از مبلمان شهری به شمار آورد. با این تعریف، حيطه گسترده ای از عناصر طراحی شده و موجود در یک شهر ازخط کشی خیابان گرفته تا ایستگاه های اتوبوس و سطل های زباله همه در دایره تعریف مبلمان شهری جای می گیرند.

مبلمان شهری همچون دیگر مؤلفه های شکل دهنده به منظر شهر دارای سه ویژگی اساسی کار کردی بودن، زیبایی و هویت مند بوده است و در صورت داشتن هر سه ویژگی می تواند نیاز عملگردی،بصری هویت شهروندان را به صورت توامان برآورده سازد مبلمان شهری بسیار متنوع است و کارکردهای متنوعی نیز دارد
از مهمترین کارکردهای آن به موارد زیر می توان اشاره نمود تعیین جهت ارائه اطلاعات به شهروندان تابلوهای راهنما، نام خیابان ها، اطلاعات، ساعت، تابلوی تبلیغات، بیلبورد و غيره…

  • ارائه مقررات (تابلوهای توقف، ممنوعيت توقف، مقررات الزامی و غیره)
  • نحوه توزیع ، جمع آوری کالا و محصولات )صندوق پست، دکه روزنامه، نشریه و غیره)
    مراقبت از تجهیزات مخصوص به خدمات راهداری
  • استراحت با پناهگاه (نیمکت، پناهگاه دکه های روزنامه فروشی، ایستگاه اتوبوس و غيره)
  • وسایل بازی کودکان و وسایل ورزشی بزرگسالان
  • روشنایی
  • مصرف مواد خوراکی (ترام قهوه و نوشابه کیوسک غذا و غيرها ارائه خدمات بهداشتی، دندانپزشکی و ایستگاه اهدای خون و غیره)
بخوانید
طراحی نیمکت های شهری

نیمکت پارکی

فروش مبلمان شهریمبلمان شهریمبلمان شهری افراد کم توانمبلمان شهری مناسب افراد معلول

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *