مجموعه بازی کودکان

_

مجموعه بازی کودکان

_

مجموعه بازی کودکان : بازی بهترین شکل آموزش برای کودکان می باشد . او مراحل زندگی آینده خود را در قالب بازی تمرین می کند. گویا دوران خردسالی انسان درست مانند دوران خردسالی بشریت است . بازی برای کودک از آن جهت مهم ترین فعالیت به شمار می آید که تمرینی است برای زندگی کودک نیاز به جنب و جوش دارد، آن هم فضای باز و به خصوص در محیط های عمومی و همراه با کودکان دیگر . در بازی کودکان باید رشد و پیشرفت ذهنی توأم با رشد بدنی باشد.کودک با یادگیری مفاهیم رنگ ، حجم ، صوت و… عناصر وسیع تری را برای بازی به دست خواهد آورد . بازی تمرینی برای تسلط روحی و جسمی بر زندگی واقعی است. جامعه شناسان منشأ فعالیت های هنری را بازی می دانند . برای گسترش سطح فرهنگ و هنر در جامعه باید آموزش هنری را از دوران کودکی شروع کنیم .روان شناسان بازی را به دو نوع جسمی و اجتماعی تقسیم می کنند . هر دو نوع بازی نیاز اساسی کودک است : بازی های انفرادی بیشتر توانایی های فردی و استقلال کودک را تقویت می کند و در بازی های اجتماعی کودکان گفت و گو و همکاری متقابل را یاد می گیرند.توجه به کودک در فضای شهر و محیط عمومی ، مهم ترین وظیفه ای است که باید به آن پرداخته شود ؛ زیرا کودکان آینده ساز کشور خود هستند ؛مدیران ، نخبگان و افراد موفقی که به آن ها نیاز داریم . به همین دلیل است که در تمام شهرهای جهان توجه ویژه ای به مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان، تربیت، رشد، آگاهی و اعتماد به نفس کودک می شود کودکان به طور مداوم در حال آزمایش و بررسی توان جسمی خود هستند . اگر محوطه بازی کودکان به اندازه کافی هیجان انگیز نباشد، کودک دلسرد می شود و به مکانی دیگر می رود . اماکن بازی کودکان باید دارای وسایلی باشد که به کودک اجازه تاب خوردن ، سر خوردن ، بالا رفتن ، دویدن و سایر بازی های جسمی را بدهد . در این خصوص ، مقیاس و تناسب وسایل بازی با اندازه کودک و فواصل لازم بین وسایل بازی حائز اهمیت است .

مجموعه بازی کودکان