معابر شهری و روشنایی شبانه بخش ۳

معابر شهری و روشنایی شبانه

معابر شهری و روشنایی شبانه بخش ۳ : برای راه ها معمولا بیش از یک نقش مورد نظر است و بعضی از این نقش ها با یکدیگر در تعارض خواهند بود.

تعيين گروه بندی و همچنین تعیین اجزای راه در هنگام طراحی آن و با توجه به همه ی نقش هایی که عملا برای آن در نظر گرفته می شود، صورت می پذیرد. از شش نقش یاد شده، نقش جابه جایی، دسترسی و اجتماعی، معیارهای اصلی طبقه بندی راه های شهری است.

نقش جابه جایی را می توان با سرعت و میزان ترافیک موتوری منجد. هر چه تعداد بیشتری از وسایل نقلیه بتوانند با سرعت بیشتری جابه جا شوند، نقش جابه جایی راه بیشتر است. نقش دسترسی را می توان بر حسب تعداد دسترسی ها و امکانات پارکینگ حاشیه ای سنجید.

بخوانید
ضوابط طراحی و نحوه نور پردازی

هر چه تعداد تقاطع ها و ورودی ها و خروجی های یک مسیر زیادتر باشد، نقش دسترسی آن بیشتر است. همچنین، مجاز بودن پارکینگ حاشیه ای به معنای بیشتر بودن نقش دسترسی است. جابه جایی و دسترسی با یکدیگر در تعارض است و با افزایش نقش یکی از نقش دیگری کاسته می شود.

نقش اجتماعی خیابان را می توان بر حسب میزان جداکنندگی آن سنجید. هر چه پیاده ها و دوچرخه سواران بتوانند آسانتر از عرض خیابان عبور کنند، نقش اجتماعی خیابان بیشتر است. نقش اجتماعی با نقش جابه جایی به شدت تعارض دارد.

بخش معابر شهری و روشنایی شبانه

هر چه عرض سواره رو، سرعت و حجم ترافیک موتوری بیشتر باشد، آزادی حرکت پیاده ها از عرض خیابان کمتر است طبقه بندی راه های شهری براساس اهمیت

بخوانید
معیارهای طراحی روشنایی معابر

هر یک از سه نقش بالا و با توجه به تقسیم بندی مشخصه های هندسی آن، به شرح زیر تعریف می شود:

  • در راه های شریانی درجه ۱ ، تنها نقش اصلی جابه جایی است و نقش های دسترسی و اجتماعی به نفع آن تنظیم می شود
  • در راه های شریانی درجه ۲ ، هر دو نقش جابه جایی و دسترسی اصلی است و نقش اجتماعی راه به نفع این دو نقش تنظیم می شود.
  • در خیابانهای محلی، هر سه نقش جابه جایی، دسترسی و اجتماعی اصلی است و به آن توجه یکسان می شود. از آنجا که به طور طوال با وسایل نقلیه موتوری است، رعایت نقش اجتماعی ایجاب می کند که سرعت و حجم ترافیک موتوری به شدت کنترل شود.
بخوانید
معابر شهری و روشنایی شبانه بخش۲

پایان بخش معابر شهری و روشنایی شبانه بخش ۳

پایه های روشنایی

پایه های روشناییروشنایی شبانهمعابر شهریمعابر شهری و روشنایی شبانهمعابر شهری و روشنایی شبانه بخش ۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *