معیارهای طراحی روشنایی معابر

روشنایی معابر و شهری

ایجاد روشنایی کافی در سطح راه

معیارهای طراحی روشنایی معابر : هدف اصلی از نورپردازی معابر، ایجاد روشنایی کافی در سطح
راه است. حداقل مقدار مورد نیاز روشنایی سطح راه، بستگی به نوع آن، سرعت و حجم ترافیک شبانه راه، وضعیت مکان های اطراف راه و کاربری آن و همچنین میزان عبور و مرور عابرین پیاده دارد.

برای سنجش میزان روشنایی سطح راه از دو معیار مقدار درخشندگی» و «شدت روشنایی متوسطه استفاده می شود.

از آنجا که فرآیند دیدن اجسام در شب توسط رانندگان وسایل نقلیه از اختلاف بین تراکم نور و شیئی و سطح زمينه آن ناشی می شود و رانندگان نیز معمولا اجسام را به صورت اشیایی تیره در مقابل زمینه ای روشن مشاهده می کنند که ناشی از درخشندگی سطح راه و محیط اطراف آن است،

لذا «درخشندگی» سطح راه، عاملی تعیین کننده در کیفیت و چگونگی قدرت تشخیص رانندگان وسایل نقلیه و در نتیجه معیاری اصلی در تعیین میزان روشنایی راه های با کاربری اصلی دسترسی« و اجابه جایی« است

بخوانید
پیاده روی و تعاریف آن

ولی در راه های ی که کاربری اصلی آن اجتماعی« است و در آن به عبور اشخاص پیاده از عرض راه اولویت داده می شود یا برای سایر مکان ها از جمله پیاده روها، پیاده گذرها، مسیر دوچرخه و. که مخصوص عبور اشخاص پیاده با دوچرخه است، معیار اصلی در تعیین میزان روشنایی، شدت روشنایی راه یا مسیر عبور پیاده و دوچرخه است.

معیارهای طراحی روشنایی معابر:

روشنایی معابر و خیابان ها

همچنین در این راه ها با مسیر ها، بازتاب نور تابیده به نفرات پیاده و دوچرخه سواران، برای رویت آنها اهمیت دارد. میزان این بازتاب به جنس رویه راه یا مسیر بستگی ندارد بلکه به نوع لباس آن ها بستگی دارد.

بخوانید
مزایای چراغ خیابانی LED بخش 3

به علاوه در این مسیرها، ایجاد احساس امنیت و آرامش برای افراد پیاده و دوچرخه سواران حائز اهمیت است و آنها نیز در صورتی احساس آرامش می کنند که قادر به تشخیص چهره اشخاصی که از نزدیکی آنها می گذرند، باشند

یکنواختی روشنایی در سطح راه

علاوه بر ایجاد روشنایی کافی در سطح راه که با معیار درخشندگی متوسط با شدت روشنایی متوسطه سنجیده می شود، روشنایی راه باید از یکنواختی قابل قبولی نیز برخوردار باشد.

معیارهای سنجش یکنواختی روشنایی سطح راه ضریب یکنواختی کلی

نسبت کمترین درخشندگی به درخشندگی متوسط در کل محدوده مورد ارزیابی و ضریب یکنواختی طولی (نسبت بین کمترین و بیشترین درخشندگی بر روی خط طولی از دید ناظر) است

جلوگیری از خیرگی

زمانی که تابش مستقیم و شدید نور لامپ در محور دید رانندگان و عابرین قرار گیرد، ایجاد خیرگی می کند، خیرگی از مسائلی است که در طراحی روشنایی، به خصوص روشنایی معابر، باید از وقوع آن پیشگیری کرد زیرا سبب کم شدن دید و ناراحتی عابرین و رانندگان می شود و خطر تصادف را به دنبال خواهد داشت.

بخوانید
ریشه و مفهوم وندالیسم

برای پیشگیری از خیرگی حاصل از چراغ های خیابان ها می توان با افزایش ارتفاع نصب پایه، نور زیاد را از محور
دید رانندگان و عابرین خارج کرد. همچنین می توان با استفاده از چراغ هایی با آستانه افزایش کم، خیرگی را کاهش داد.

در این چراغ ها منبع نور به میزان بیشتری در داخل چراغ فرو می رود و دیده نمی شود و حباب چراغ از نوع تخت و همچنین دارای منحنی پخش موسوم به cut-off است.

پایه های روشنایی

روشنایی شبانهمعابر شهریمعابر شهری و روشنایی شبانهیکنواختی روشنایی در سطح راه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *