مفهوم آلودگی بصری

مفهوم آلودگی بصری

مفهوم آلودگی بصری

مفهوم آلودگی بصری در حدود چهار قرن پیش در اروپا، با نگاه جدی مدیران و حرفه مندان حوزه شهر به وضعیت سیما و منظر شهری که در جریان توسعه همه جانبه شهرهای اروپایی و آمریکایی بعد از جنگ مغفول مانده بود، در جهت دست یافتن به فضاهای شهری زیست پذیر، مطلوب و هویت مند، جریان هایی در حوزه ها و مقیاس های مختلف در فضاهای حرفه ای و آکادمیک آغاز شد.

در آلودگی بصری شهرها بشمار می رود. در این سال ها، توسعه بدون برنامه و نظارت در این کشورها
موجب شکل گیری مشکلی در سیما و منظر شهر شد که بعدها نام آلودگی بصری« بر آن گذاردند و به صورت های مختلف در پی یافتن راهکار ساماندهی و حل این معضل برآمدند. وجود عناصر بصری ناهمگون با محیط پیرامون و یا انباشت زیادی علامت های بشری را با نام آلودگی بصری می شناسند.

بخوانید
انتخاب مبلمان شهری

مفهوم آلودگی بصری

 مفهوم آلودگی بصری


بیلبوردها، تخریب های طبیعی، دکل های فشار قوی برق، نوشته های ناهنجار روی دیوارها، برچسب های تبلیغی روی درب منازل و دیگر موارد نمونه هایی از آلودگی بصری محسوب می شوند.

در فضاهای شهری علائم مختلف بر دیوارهای شهری خیابان ها، تابلوهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی، ماشین ها با بدنه تبلیغاتی، بوستان ها، تابلوهای راهنمایی شهر، علائم خطر نصب شده در مکان های در دست توسعه و ساخت و غیره سبب می شود تا چشم شهروندان در چنین گذری حداقل سه برابر معمول انرژی در
در کت و خوانش مکان، مصرف کند و آشفتگی و آلودگی بصری در همین جا رخ می دهد

بخوانید
مزایای استفاده از نیمکت پارک

ناهماهنگی تابلوهای شهری در فرم، رنگ و ساختار سازه ها و همچنین رسیدگی به ناکجا آباد در طراحی موضوع طرح های نصب شده در تابلوها و عدم هماهنگی و وحدت نظر در مبلمان شهری باعث سردرگمی بصری و فرسودگی چشم در افراد می شود. کپی برداری از طرح های مرسوم و نخ نمای…
کردن این گونه دیوارنویسی ها و چسباندن آگهی های خیابانی شهری دارد(معاونت اجتماعی، فرهنگی و هنری شهرداری تبریز،

نیمکت پارکی

مفاهیم آلودگیمفهوم آلودگی بصریمفهوم آلودگی بصری چیست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *