مقررات طراحی سرسره بخش ۲

مقررات طراحی سرسره

سرسره ها


سطح شیب دار:

مقررات طراحی سرسره بخش : دامنه ایمنی سرسره: برای سرسره نسبت به محور وسط پروفيل سطح شیب دار , هر طرف حداقل ۱ تا ۱.۵ متر مربع متر بعد از لبه های سطح شیب دار , دامنه ایمنی منظور می شود .

اجرای سطح شیب دار سرسره به صورت ساده (یکنواخت) ،موج دار، پیچ دار و پیچ وموج دار، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات این مجموعه مجاز است.

سطح شیب دار فوقانی سرسره ها باید دارای شیب ۵ درجه نسبت به افق باشد.

باید در سطوح شیب دار یکنواخت متوسط و همراه با موج متوسط، شیب ۴۰ درجه و در موج ها حداکثر تا ۶۰ درجه رعایت شود.

بخوانید
نیازها در ایستگاه بازی کودکان

مقررات طراحی سرسره :

ضوابط طراحی سرسره

چنانچه ارتفاع سرسره بیشتر از ۱ متر باشد، عرض آن باید حداقل ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر انتخاب شود.

در سرسره های با عرض بیشتر از ۱ متر، اجرای بیش از یک ورودی مجاز است.

عرض سرسره پیچ نباید با دیواره های جانبی، نظیر تونل، احاطه شود.


عرض سرسره پیچ نباید بیش از ۶۵ سانتی متر باشد.


تغییرات درجه شیب و کناره های سطح شیب دار باید به نرمی و با شعاعی حداقل معادل ۵ سانتی متر اجرا و از ایجاد هر گونه زاویه خودداری شود.

اگر در طول سرسره پیچ وجود داشته باشد، باید تمهیداتی برای پرت نشدن در نظر گرفته شود.

بخوانید
ضوابط و مقررات طراحی سرسره

انتهای سطح شیب دار باید در محل اتصال با سطح قسمت پایانی به صورت نرم و نه با زاویه شکسته، اجرا شود.

قسمت پایانی


سرسره باید در حد فاصل انتهای سطح شیب دار با کف تمام شدة زمین دارای یک قسمت پایانی باشد.قسمت پایانی سرسره ها نباید کاملا افقی باشد.

حداكثر شیب قسمت پایانی باید ۱۰ درجه باشد.

حداقل طول قسمت پایانی باید ۵۰ سانتی متر باشد.

انتهای قسمت پایانی باید با شعاعی به میزان حداقل ۵ سانتی متر به طرف زمین یا با زاویه ای به میزان حداقل ۱۰ سانتی متر به طرف داخل خم شود.

برای مشاهده بخش اول کلیک کنید

بخوانید
ضوابط و مقررات در مبلمان عمومی

مجموعه بازی پلی اتیلنی کودکان

سرسرهضوابط و مقررات زیبا سازی شهریضوابط و مقررات طراحی سرسرهمقررات سرسرهمقررات طراحی سرسره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *