موضوعات مورد نظر وندال ها


موضوعات مورد نظر وندال ها : وندال ها غالبا از وسایل و ابزار مختلفی در تخریب و نابودی موضوعات مورد نظر خود استفاده می کنند؛ ابزار آلات برنده چون چاقو و قیچی و ابزاری مانند آچار، پنجه بوکس، کلید، ناخن گیر، جوهر، انواع اسپری های رنگی، تیر کمان، میخ، ناخن گیر، سنگ، تفنگ، مواد شیمیایی، قیر، چسب، مته، و نظایر آن.

بر اساس گزارش های بین المللی و جهانی، موضوعات مختلفی در معرض تخریب عمدی وندال ها قرار دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود (محسنی تبریزی، ۱۳۸۳ ):

 موضوعات مورد نظر وندال ها
 • شعار نویسی روی در و دیوار شهر؟
 • چسباندن آگهی های تبلیغی به در و دیوارهای شهر؛
 • قرار دادن تراکتهای انتخاباتی در محل های غیر مجاز؛
 • یادگارنویسی با اسپری روی دیوار کوچه ها و خیابان ها؛
 • شکستن درختان در پارک ها؛
 • شکستن و دزدیدن سطل های زباله؛
 • نصب تابلو و پرچم با میخ یا سیم و کابل به بدنه درختان خیابان،
  در و دیوار شهر؛
 • پاره کردن صندلی اتوبوس ها، مترو و صندلی سینماها؛
 • خط کشیدن به بدنه اتومبیل ها و وسایل نقلیه شخصی و عمومی؛
 • تخریب ایستگاه های اتوبوس؛
 • شل کردن پیچ و مهره صندلی اتوبوس ها؛
 • کندن تراکت های تبلیغاتی نصب شده در خیابان ها؛
 • شکستن درختان، شکستن لامپ و روشنایی معابر عمومی و فضاهای سبز؛
 • یادگارنویسی روی درخت ها، در و دیوارهای توالت های عمومی،
 • بناهای تاریخی، آسانسورها؛
 • چیدن گل ها و گیاهان کاشته شده در پارک ها و فضاهای سبز؛
 • تخریب مجسمه ها و تابلوهای نصب شده در داخل پارکها و فضای سبز؛
 • ایجاد حریق عمدی در پارک ها، خصوصا پارک های جنگلی؛
 • تخریب توالت و دستشویی های مکان های عمومی؛
 • شکستن لامپ ها و چراغ های داخل پارک ها و فضاهای سیر؛
 • تخریب شیرهای آب و دستگاه های آب سرد کن داخل پارک ها و فضاهای سیر
 • تخریب وسایل در محوطه بازی کودکان.
بخوانید
علت پیدایش ناهنجاری ها بخش ۲

در پژوهش مشابه دیگری با عنوان »مقابله با وندالیسم گرافیتی در موسسه جرم شناسی استرالیا )گیزون
و ویلسون ( ۱۹۹۰ ) ضمن مردن تئوری های جرم شناسی مرتبط با وندالیسم، نظير: تئوری های فضای قابل دفاع»، «تئوری فضای فایل مدیریت، مدیریت حرکتی و «طراحی فیزیکی، مهم ترین انگیزه های وندال ها را انتقام، عصبانیت«، خستگی وبی حوصلگی«، به دست آوردن منافع« »کنجکاوی« و ابراز وجود« بر شمرده اند.

ایستگاه اتوبوس مکانیزهایستگاه اتوبوس و تاکسینیمکت پارکی

ریشه و مفهوم وندالیسمریشه و مفهوم وندالیسم از نگاه جامعه شناسیمفهوم وندالیسمموضوعات مورد نظر وندال هاوندال هاوندالیسموندالیسم از نگاه جامعه شناسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *